Przedłużenie studiów doktoranckich


W przypadku konieczności przedłużenia studiów doktoranckich należy złożyć podanie do kierownika studiów doktoranckich z uzasadnieniem i podaniem wnioskowanego terminu przedłużenia.

Przedłużenie jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w § 7-8 rozporządzenia MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

Zasady przedłużania okresu odbywania studiów doktoranckich