Ślubowanie doktorantów


Ślubuję uroczyście:

  • zdobywać sumiennie wiedzę i umiejętności;
  • dociekać prawdy i dochować rzetelności w badaniach naukowych w myśl słów patrona Instytutu profesora Ludwika Hirszfelda: „Nauka może być jedynie rzeczniczką prawdy. Albo jej nie będzie wcale”;
  • przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego, dbać o godność doktoranta i dobre imię Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.