Biuro Komisji

Biuro Komisji  – V piętro, pokój 506 czynne jest od wtorku do czwartku w godz. 9:00-15:00.

W związku z trwającą sytuacją oraz wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (całość dostępna pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf) posiedzenia LKE odbywają się on-line.

Sprawy pilne (takie, od których rozstrzygnięcia zależy dobrostan zwierząt lub pilne ze względów formalnych) będą głosowane on-line lub przez wyjątkowe zwołanie posiedzenia również w formie wideokonferencji.
We wszelkich sprawach prosimy o kontakt przesyłając maila na lke@hirszfeld.pl

Dostarczanie dokumentów do LKE po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (mailowo lub telefonicznie).

Sekretarz : mgr inż. Jagoda Mierzejewska; tel. +48 713 371 172 wew. 207 lub 330.

Posiedzenia Komisji odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem sierpnia i grudnia).

Wnioski powinny być dostarczone w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej najpóźniej na 9 dni przed posiedzeniem Komisji.

Wersję elektroniczną wniosku można przesłać na adres: lke@hirszfeld.pl.

Pod nieobecność sekretarza LKE proszę o pozostawienie dokumentów w sekretariacie IITD (I p.).

Termin składania wniosków Termin posiedzenia LKE
10 styczeń 2022 19 styczeń 2022
7 luty 2022 16 luty 2022
7 marzec 2022 16 marzec 2022
11 kwiecień 2022 20 kwiecień 2022
9 maj 2022 18 maj 2022
6 czerwiec 2022 15 czerwiec 2022
11 lipiec 2022 20 lipiec 2022
Sierpień – przerwa wakacyjna
12 wrzesień 2022 21 wrzesień 2022
10 październik 2022 19 październik 2022
7 listopad 2022 16 listopad 2022
28 listopad 2022 7 grudzień 2022

Podane daty mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu posiedzenia LKE informacja o tym umieszczona zostanie na stronie internetowej.