Biuro Komisji

Biuro Komisji  – V piętro, pokój 506 czynne jest od wtorku do czwartku w godz. 9:00-15:00.

W związku z trwającą sytuacją oraz wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (całość dostępna pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf) posiedzenia LKE odbywają się on-line.

Sprawy pilne (takie, od których rozstrzygnięcia zależy dobrostan zwierząt lub pilne ze względów formalnych) będą głosowane on-line lub przez wyjątkowe zwołanie posiedzenia również w formie wideokonferencji.
We wszelkich sprawach prosimy o kontakt przesyłając maila na lke@hirszfeld.pl

Dostarczanie dokumentów do LKE po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (mailowo lub telefonicznie).

Sekretarz : mgr inż. Jagoda Mierzejewska; tel. +48 713 371 172 wew. 207 lub 330.

Posiedzenia Komisji odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca (z wyjątkiem sierpnia i grudnia).

Wnioski powinny być dostarczone w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej najpóźniej na 9 dni przed posiedzeniem Komisji.

Wersję elektroniczną wniosku można przesłać na adres: lke@hirszfeld.pl.

Pod nieobecność sekretarza LKE proszę o pozostawienie dokumentów w sekretariacie IITD (I p.).

Termin składania wniosków Termin posiedzenia LKE
11 styczeń 2021 20 styczeń 2021
8 luty 2021 17 luty 2021
8 marzec 2021 17 marzec 2021
12 kwiecień 2021 21 kwiecień 2021
10 maj 2021 19 maj 2021
7 czerwiec 2021 16 czerwiec 2021
12 lipiec 2021 21 lipiec 2021
Sierpień – przerwa wakacyjna
13 wrzesień 2021 23 wrzesień 2021
11 październik 2021 20 październik 2021
8 listopad 2021 17 listopad 2021
29 listopad 2021 8 grudzień 2021

Podane daty mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu posiedzenia LKE informacja o tym umieszczona zostanie na stronie internetowej.