Laboratory of Tumor Molecular Immunobiology

head
  • Dr Wojciech Kałas

  • Research worker
  • MSc Ewa Zioło
  • Ph.D. Edyta Wysokińska
  • Prof Leon Strządała
  • Dr Andrzej Rapak
  • Dr Wojciech Kałas

  • Ph.D. Student
  • MSc Kinga Chybicka
  • Skip to content