Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk
(IITD PAN)


Działalność naukowa Instytutu Hirszfelda:


Multimedia

Video, wykłady prezentacje...

Certyfikaty:IITD został powołany przez Polską Akademię Nauk w 1952 roku


Rozpoczęcie działalności w lutym 1954 r.


Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2014–2018