mgr Joanna Skrzymowska – Analiza molekularnego podłoża zwiększonej wrażliwości substratowej mutanta R1098Q alfa II spektryny na swoistą proteolizę

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Skrzymowska (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.:  “Analiza molekularnego podłoża zwiększonej wrażliwości substratowej mutanta R1098Q alfa II spektryny na swoistą proteolizę”.

Dr hab. Izabela Nowak wśród laureatów konkursu Opus 22

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pani dr hab. Izabela Nowak, z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej, uzyskała finansowanie w kwocie 2 730 352 zł na  projekt “Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy” w ramach konkursu NCN Opus 22. Grant będzie realizowany w ramach współpracy z Instytutem Czytaj więcej…

Dr Honorata Kraśkiewicz laureatką konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki pani dr Honorata Kraskiewicz z  Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych uzyskała finansowanie w kwocie 1 107 760 zł na realizację projektu  M-ERA.NET 3 “Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”. Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i Czytaj więcej…

Studenckie Koło Naukowe przy IITD PAN w gronie Laureatów IV Konkursu FAST

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN znalazło się w gronie Laureatów IV Konkursu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej Urzędu Miasta Wrocławia). Nagrodzona została propozycja badań Pani Sylwii Hajdugi prowadzonych pod opieką dr hab. Tomasza Goszczyńskiego. Prestiżowy wrocławski charakter wyróżnienia powinien być zachętą do aplikowania przez studentów Czytaj więcej…

Mgr Natalia Łabędź – Czy witamina D może modyfikować mikrośrodowisko raka piersi? Wpływ witaminy D na fibroblasty towarzyszące nowotworom piersi

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Natalia Łabędź (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.:  “Czy witamina D może modyfikować mikrośrodowisko raka piersi? Wpływ witaminy D na fibroblasty towarzyszące nowotworom piersi”.

Dr Agnieszka Razim stypendystką programu START

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Agnieszka Razim została stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia Czytaj więcej…

European Quality Certificate ® 2022 – Brązowe Wyróżnienie w Kategorii Nauka dla Instytutu Hirszfelda

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w maju 2022 roku Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN został wyróżniony European Quality Certificate ® 2022 – Brązowym Wyróżnieniem w Kategorii Nauka. Posiadanie European Quality Certificate ® podkreśla prestiż Instytutu oraz wysoki poziom prowadzonych projektów naukowych. Biało-czerwone godło European Quality Certificate ® 2022 gwarantuje jednostkom Czytaj więcej…

Mgr Martyna Stachowicz-Suhs – Charakterystyka makrofagów towarzyszących rakom gruczołu sutkowego w kontekście wpływu witaminy D na mikrośrodowisko guza

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego Martyna Stachowicz-Suhs (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.:  “Charakterystyka makrofagów towarzyszących rakom gruczołu sutkowego w kontekście wpływu witaminy D na mikrośrodowisko guza”.

Prof. dr hab. Andrzej Górski w czołówce najlepszych immunologów Polski

Portal Research.com przedstawił ranking najlepszych naukowców w dziedzinie immunologii (edycja 2022). Zestawienie przygotowane zostało w oparciu o takie wskaźniki jak Index Hirscha, liczba publikacji a także liczba cytowań. Prof. dr hab. Andrzej Górski, kierownik Zakładu Terapii Fagowej, znalazł się w ścisłej czołówce w Polsce, zajmując piątą lokatę. W rankingu światowym Profesor Górski ulokował się na miejscu 2615. Ranking światowy: https://research.com/scientists-rankings/immunology Ranking krajowy: https://research.com/scientists-rankings/immunology/pl

Dr Marta Sochocka laureatką programu „Wizyty studyjne: wyjazdy za granicę uczonych PAN”

Dr Marta Sochocka z Laboratorium Wirusologii naszego Instytutu została laureatką programu „Wizyty studyjne: wyjazdy za granicę uczonych PAN” organizowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Główną intencją tego programu jest wspieranie wymiany naukowej i nawiązywanie bądź poszerzanie kontaktów uczonych z Polski z naukowcami i badaczami z zagranicy. Dr Sochocka odbędzie taką wizytę na University of Czytaj więcej…