Dr inż. Aleksandra Wilczak i dr inż. Katarzyna Gembara laureatkami konkursu NCN Miniatura 7

NCN ogłosił dziś nazwiska laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie Miniatura 7. Z przyjemnością informujemy, że wyróżnione zostały dwa projekty z Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów Instytutu Hirszfelda: projekt “Identyfikacja molekularnych determinant nadwrażliwości na alergeny pochodzenia fagowego” dr inż. Aleksandry Wilczak, projekt “Badanie molekularnej specyficzności przeciwciał neutralizujących fagi na przykładzie modelowego składnika ludzkiego Czytaj więcej…

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak członkinią Zespołu ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych

W odpowiedzi na potrzebę upowszechniania wiedzy w obszarze terapeutycznego potencjału komórek jako substancji czynnej produktów leczniczych przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk powołany został Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych (KMiTK). W skład zespołu wchodzi prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych. Więcej Czytaj więcej…

Dr Anna Jarząb wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7 znalazła się pani dr Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej. Projekt pt. “Przeciwnowotworowe działanie hipertermii oraz jej potencjalny związek z gorączką infekcyjną.” uzyskał dofinansowanie w kwocie 49 999 zł. Serdecznie gratulujemy. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7

Dofinansowanie w konkursie Miniatura 7 dla dr Marty Sochockiej

Miło nam poinformować, że projekt dr Marty Sochockiej pt.: „Ocena różnic w ekspresji genów regulujących odpowiedź immunologiczną u mężczyzn i kobiet z chorobą Alzheimera” uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki  MINIATURA 7. Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 971 zł. Pani Marta Sochocka jest adiunktem w Laboratorium Wirusologii, kierowanym przez dr hab. Czytaj więcej…

Wywiad z prof. Kornafelem dla PAP

Na stronie portalu Nauka w Polsce ukazał się wywiad z prof. Janem Kornafelem – przewodniczącym Komisji Bioetycznej IITD PAN. Profesor Kornafel przybliżył główne cele komisji bioetycznych, zwracając uwagę, że źródłem współczesnego postępu w badaniach medycznych jest współpraca naukowców z medykami zatrudnionymi w szpitalach. Rozwijanie takiej współpracy ma kluczowe znaczenie w tak wybitnych Czytaj więcej…

Dr inż. Anna Ewelina Jarząb laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Ewelina Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej została laureatką tegorocznych stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Spośród 1828 wniosków złożonych przez naukowców w tegorocznym konkursie wyróżniono 230 osób reprezentujących 51 różnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Dr inż. Anna Jarząb została wyróżniona w dziedzinie Czytaj więcej…