Komisja Europejska przyznała Instytutowi LOGO “HR Excellence in Research”

Z przyjemnością informujemy, że 12 maja bieżącego roku Komisja Europejska przyznała Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN LOGO “HR Excellence in Research”. Niezależni, międzynarodowi eksperci pozytywnie ocenili analizę poziomu stosowania w Instytucie Europejskiej Strategii Kadrowej oraz plan doskonalenia przygotowany na lata 2023-2024 przez Zespół roboczy ds. wdrażania HRS4R, zaopiniowany Czytaj więcej…

Dr hab. Wojciech Jachymek – Antimicrobial resistance in food production and animal health. Current challenges and possible solutions

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 25.05.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr hab. Wojciech Jachymek (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: “Antimicrobial resistance in food production and animal health. Current challenges and possible solutions”

Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

WROCŁAW, dnia 8 MAJA 2023 r. Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Czytaj więcej…