Wystawa „Ludwik Hirszfeld – polski badacz grup krwi” w Paryżu

Ośrodek Naukowy Polskiej Akademii Nauk w Paryżu we współpracy z Institut Polonais de Paris zaprasza na wieczór poświęcony życiu i dokonaniom Ludwika Hirszfelda, wybitnego polskiego bakteriologa i immunologa, nominowanego w 1950 roku do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. Wystawa dostępna będzie w dniach Czytaj więcej…

Dr inż. Anna Jarząb laureatką programu Fundacji Alexandra von Humboldta

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej IITD PAN wraz z prof. Bernhardem Kuster z Katedry Proteomiki i Bioanalizy Uniwersytetu Technicznego w Monachium oraz dr Christiną Ludwig z Bavarian Center for Biomolecular Mass Spectrometry (BayBioMS) zostali beneficjentami Programu Fundacji Alexandra von Humboldta „Research Group Linkage Programme”. Program Czytaj więcej…

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak Przewodniczącą Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN na kadencję 2024-2027

Aleksandra Klimczak

13 maja 2024 roku w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się pierwsze zebranie plenarne Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, na którym Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych prof. dr hab. Marek Krawczyk, wręczył akty powołania na Członków Komitetu i dokonano wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. Z Czytaj więcej…

Mgr Mateusz Noszka laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Z przyjemnością informujemy, iż doktorant WSD IPAN mgr Mateusz Noszka z Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów został laureatem Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pan mgr Mateusz Noszka prowadzi badania nad regulonami CemR oraz mechanizmami odpowiedzi na stres oksydacyjny w wybranych gatunkach Campylobacteria. „Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym Czytaj więcej…

Ogłoszenie o wyborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

W otwartym naborze na Członka konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku pt. Zindywidualizowana optymalizacja schematów monitorowania leczenia Pacjentów z klasycznymi polineuropatiami demielinizacyjnymi (m.in. przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej polineuropatii oraz zespół Guillain-Barré) oraz autoimmunologicznymi nodo – i paranodopatiami z wykorzystaniem algorytmu monitorowania Pacjenta opartego na sieci interakcji pomiędzy danymi biologicznymi  (omicznymi) i klinicznymi oraz rozwiązania telemedycyny i zdrowia cyfrowego w konkursie otwartym na Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie trzeciego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego – Instytut jednym z beneficjentów

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto trzeci konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, którego celem jest dofinansowanie badań z obszaru biotechnologii medycznej. Spośród pięciu zgłoszonych projektów, międzynarodowy panel ekspertów najwyżej ocenił dwa projekty, które otrzymają  dofinansowanie na badania w zakresie terapii onkologicznych. Jednym z nich jest projekt „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w Czytaj więcej…