Dr Katarzyna Szymczak-Kulus i dr Piotr Fedurek laureatami konkursu NCN Miniatura 6

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki z dnia 23 czerwca br. pani dr Katarzyna Szymczak-Kulus z Laboratorium Glikobiologii  i pan dr  Piotr Fedurek z Zakładu Antropologii uzyskali finansowanie  na realizację projektów Miniatura. Tematem pierwszego z nich jest  “Rola globotriazyloceramidu w oporności wielolekowej komórek nowotworowych”, drugi nosi tytuł “Związek pomiędzy odpornością behawioralną oraz sieciami Czytaj więcej…

Zaproszenie do udziału w ankiecie

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Prawie każdy z nas stosował kiedyś antybiotyki z powodu infekcji wywołanej przez bakterie. Niestety, z powodu narastania oporności bakterii na antybiotyki, coraz częściej leki te nie są wystarczająco skuteczne. Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie świadomości zagrożeń związanych z antybiotykoopornością bakterii oraz alternatywnych metod leczenia zakażeń bakteryjnych. Udział Czytaj więcej…

9 Forum Młodych Biotechnologów

9 Forum Młodych Biotechnologów odbędzie się 14 czerwca 2022 r. (wtorek) w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN w Auli im. Prof. Ślopka (stacjonarnie). Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie i inżynierskie lub licencjackie wykonane w roku akad. 2021/22. Przewidujemy 10-minutowe prezentację i dyskusję. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii i kierunków pokrewnych wszystkich uczelni. Na Czytaj więcej…

Książka wydana z okazji 70-lecia Polskiej Akademii Nauk

Z okazji 70-lecia PAN, przypadającego na 2022 rok, Akademia wydała książkę „W poszukiwaniu lepszego świata. 20 opowieści o postaciach nauki”. To opowieść o ludziach nauki, o pasji, z jaką poznawali świat, i o trudnościach, z jakimi się mierzyli. Wybrano dwadzieścia związanych z Polską wybitnych postaci, żyjących na przestrzeni wieków i reprezentujących różne dyscypliny naukowe.  Każdej z Czytaj więcej…

Dr Iryna Kril laureatką programu NCN dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że pani dr Iryna Kril otrzymała finansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce. Projekt  „Badanie polimorfizmu genów ERAP1 i ERAP2 w młodzieńczym zapaleniu stawów i reumatoidalnym zapaleniu stawów dorosłych” (RF-dodatni, RF-ujemny) pani Iryna Kril będzie realizowała w  Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej pod kierunkiem dr Czytaj więcej…

Mgr Joanna Skrzymowska – Analiza molekularnego podłoża zwiększonej wrażliwości substratowej mutanta R1098Q alfa II spektryny na swoistą proteolizę

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Joanna Skrzymowska (Laboratorium Immunologii Nowotworów) wygłosi wykład pt.:  “Analiza molekularnego podłoża zwiększonej wrażliwości substratowej mutanta R1098Q alfa II spektryny na swoistą proteolizę”.

Dr hab. Izabela Nowak wśród laureatów konkursu Opus 22

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pani dr hab. Izabela Nowak, z Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej, uzyskała finansowanie w kwocie 2 730 352 zł na  projekt “Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy” w ramach konkursu NCN Opus 22. Grant będzie realizowany w ramach współpracy z Instytutem Czytaj więcej…

Dr Honorata Kraśkiewicz laureatką konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 na projekty badawcze

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Narodowego Centrum Nauki pani dr Honorata Kraskiewicz z  Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych uzyskała finansowanie w kwocie 1 107 760 zł na realizację projektu  M-ERA.NET 3 “Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”. Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i Czytaj więcej…

Studenckie Koło Naukowe przy IITD PAN w gronie Laureatów IV Konkursu FAST

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN znalazło się w gronie Laureatów IV Konkursu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej Urzędu Miasta Wrocławia). Nagrodzona została propozycja badań Pani Sylwii Hajdugi prowadzonych pod opieką dr hab. Tomasza Goszczyńskiego. Prestiżowy wrocławski charakter wyróżnienia powinien być zachętą do aplikowania przez studentów Czytaj więcej…

Mgr Natalia Łabędź – Czy witamina D może modyfikować mikrośrodowisko raka piersi? Wpływ witaminy D na fibroblasty towarzyszące nowotworom piersi

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Natalia Łabędź (Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej) wygłosi wykład pt.:  “Czy witamina D może modyfikować mikrośrodowisko raka piersi? Wpływ witaminy D na fibroblasty towarzyszące nowotworom piersi”.

Dr Agnieszka Razim stypendystką programu START

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Agnieszka Razim została stypendystką programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Fundacja przyznaje roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia Czytaj więcej…

European Quality Certificate ® 2022 – Brązowe Wyróżnienie w Kategorii Nauka dla Instytutu Hirszfelda

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w maju 2022 roku Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN został wyróżniony European Quality Certificate ® 2022 – Brązowym Wyróżnieniem w Kategorii Nauka. Posiadanie European Quality Certificate ® podkreśla prestiż Instytutu oraz wysoki poziom prowadzonych projektów naukowych. Biało-czerwone godło European Quality Certificate ® 2022 gwarantuje jednostkom Czytaj więcej…