Instytut

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej został założony w 1952 r. przez Polską Akademię Nauk. Głównym założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu był Profesor Ludwik Hirszfeld, znany polski immunolog i mikrobiolog.

fot. J.Mierzecka
fot. J.Mierzecka

 

W ocenie parametrycznej za lata 2017-2021 decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lipca 2022 roku przyznano Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN kategorię naukową:


A+


w dyscyplinie nauki medyczne

A


Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia:
 

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty,
zgodnie z obowiązującymi przepisami GUS:wynosi 230,1, w tym 94 pracowników naukowych (92,75 etatu).

Władze Instytutu


Dyrektor:
prof. dr hab. Andrzej Gamian

Zastępca Dyrektora ds. naukowych:
prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych:
mgr Piotr Adamiec

Przewodniczący Rady Naukowej:
prof. dr hab. Maciej Zabel

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:
prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

 

Międzynarodowe Gremium Doradcze IITD PAN


  • Michael Goldman, Department of Immunology, Hopital Erasme, Universite Libre de Bruxelles, Belgium
  • J. Kupiec-Weglinski, Department of Surgery, David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, USA
  • Gerhard Opelz , Institute of Immunology, University of Heidelberg, Germany
  • Emil Skamene, The Research Institute, McGill University Health Centre, Montreal, Quebec, Canada
  • Hans-Dieter Volk, Institute of Medical Immunology, Medical University of Berlin, Charite Hospital, Berlin, Germany
  • Claudine Kieda, Centre National de la Recherche Scientifique, Orleans, France


Dokumenty historyczne


Ludwik HirszfeldWalka świata niewidzialnego z pozawidzialnym, odczyt wygłoszony na I Dorocznym Zebraniu Publicznym Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dnia 7 marca 1948 roku

Solidarność w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w latach 1980-1989