Znajdź osobę:
 
Podaj minimum trzy litery


INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ


ZAKŁAD ANTROPOLOGII

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
 • Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
 • Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu

 • ZAKŁAD TERAPII FAGOWEJ
 • Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów
 • Laboratorium Bakteriofagowe

 • ZAKŁAD IMMUNOCHEMII
 • Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
 • Pracownia Spektroskopii NMR
 • Laboratorium Glikobiologii

 • ZAKŁAD IMMUNOLOGII KLINICZNEJ
 • Laboratorium Immunologii Klinicznej
 • Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej
 • Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki

 • ZAKŁAD IMMUNOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH
 • Pracownia Interakcji Nanostruktur Biologicznych
 • Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki
 • Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej
 • Laboratorium Wirusologii

 • ZAKŁAD TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
 • Laboratorium Immunologii Rozrodu
 • Laboratorium Immunobiologii
 • Laboratorium Immunopatologii
 • Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka

 • ZAKŁAD IMMUNOLOGII NOWOTWORÓW
 • Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej
 • Laboratorium Immunologii Nowotworów

 • ZAKŁAD ONKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
 • Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
 • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Laboratorium Chemii Biomedycznej

 • SAMODZIELNE LAB. BIOLOGII KOMÓREK MACIERZYSTYCH I NOWOTWOROWYCH

  CENTRUM MEDYCZNE IITD PAN
 • Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie
 • Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie
 • Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2
 • Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD PAN
 • Ośrodek Terapii Fagowej

 • JEDNOSTKI POMOCNICZE
 • Pracownia Chemii Ogólnej
 • Zwierzętarnia
 • Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki
 • Archiwum zakładowe
 • Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej
 • Centrum Zasobów Biologicznych BIOBANK PCM
 • Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej
 • Dział Informatyczny
 • Samodzielne stanowiska
 • Dział Projektów
 • Dział Zamówień Publicznych

 • ADMINISTRACJA I FINANSE
 • Dział Techniczny
 • Sekcja Utrzymania Porządku
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Dział Kadr i Płac
 • Kancelaria Ogólna Instytutu

 • WYDAWNICTWA
 • Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
 • Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis

 • KOMISJE
 • Komisja Bioetyczna przy IITD PAN
 • Skip to content