Dydaktyka

Biblioteka Naukowa

Zbiory biblioteczne Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej została założona już na początku działalności Instytutu, tj. w roku 1954. Zakres zbiorów obejmuje szerokie spektrum nauk immunologicznych, takich jak immunochemia, ...

Polska Akademia Umiejętności

Spotkania dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia, dr. Rafała Dutkiewicza, w porozumieniu z prof. Andrzejem Białasem powołano w maju 2009 roku międzywydziałową Komisję ...

Szkoła doktorska

Kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone w ramach Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Szkoła ta została ustanowiona przez dwa wrocławskie instytuty PAN mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora ...

Studium Doktoranckie

Studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN zostały wprowadzone w 2000 r. Ostatni absolwenci ukończą kształcenie w 2024 r. Od 2019 r. kształcenie doktorantów odbywa się w ramach ...