Wykład odwołany – Mgr Marta Piksa – The mechanism of antimicrobial photodynamic therapy against bacteria

Z powodu choroby wykładowcy informuję o odwołaniu czwartkowego wykładu instytutowego. Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 23.11.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Marta Piksa (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: “The mechanism of antimicrobial photodynamic therapy against bacteria”

Dr Wanda Niepiekło-Miniewska – “Śladami Profesora Henryka Mateja – 50 lat działalności Laboratorium Immunologii Tkankowej”

Zapraszamy na seminarium IITD, które odbędzie się 26.10.2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Wanda Niepiekło-Miniewska (Laboratorium Immunologii Tkankowej Centrum Medycznego IITD PAN) wygłosi wykład pt.: “Śladami Profesora Henryka Mateja – 50 lat działalności Laboratorium Immunologii Tkankowej”.