ProjektyNeoLek

Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii, wywodzi się z Zakładu Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, PAN we Wrocławiu. W zakładzie tym zespól prof ...

Granty NCN

Grant NCN OPUS nr 2016/21/B/ST8/02099 (2017-2021) Tytuł projektu: Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych właściwościach bakteriobójczych i cytotoksycznych. Kierownik projektu: ...

ACIPHAGE

Working together for a green, competitive and inclusive Europe Tytuł: Badania nad opracowaniem składu preparatu bakteriofagowego aktywnego wobec wielolekoopornych szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii (ACIPHAGE) numer umowy: NOR/SGS/ACIPHAGE/0192/2020-00 Słowa kluczowe: bakteriofagi, ...

ARTIQ

W dniu 17 czerwca 2021 dzięki inicjatywie dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im L. Hirszfelda prof dr hab. Andrzeja Gamiana, Instytut został instytucją hostującą w programie ArtiQ – Centra doskonałości ...

SPIN-TECH

Tytuł projektu: "Komercjalizacja wynalazków poprzez efektywne doradztwo". Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH Konkurs I - ścieżka I PJB. Numer umowy: SPIN-TECH-K1/PJB1/8/26/NCBR/13 Okres realizacji projektu (faza A): ...

Platforma PCM

Projekt POIG 2.3 Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna ...

Eurostars – Klebsicure E!7563

Numer umowy: E7421/15/NCBR/2013 Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2015 Tytuł projektu: „Opracowanie strategii terapeutycznej opartej na biernej immunizacji przeciwciałami monoklonalnymi oraz strategii diagnostycznej skierowanej przeciwko ostrym infekcjom wywoływanym przez Klebsiella” Konsorcjum: Lider: Arsanis Biosciences ...

Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/10/2018 Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 Zapytanie ofertowe Strona Projektu BINWIT Projekt "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT" jest finansowany z programu POPC: Program operacyjny: Program Operacyjny ...

Erasmus+

Program Erasmus+ Celem Programu Erasmus+ jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz instytutów naukowych poprzez wyjazdy studentów i doktorantów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników oraz ...