Laboratoria

Laboratorium Bakteriofagowe

Profil badań: izolacja fagów do celów terapeutycznych biologiczna, morfologiczna i genetyczna charakterystyka fagów badania nad nowymi preparatami bakteriofagowymi (oczyszczanie oraz ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów

Profil badań: Budowa molekularna wirionów bakteriofagowych Identyfikacja białek strukturalnych bakteriofagów, analiza ich funkcji biologicznych, analiza strukturalna Wykorzystanie białek kapsydowych jako ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów

W Laboratorium badamy zarówno podstawowe procesy komórkowe np. replikację chromosomów i cykl komórkowy bakterii, jak i mechanizmy umożliwiające bakteriom adaptację ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Chemii Biomedycznej

W Laboratorium Chemii Biomedycznej realizowane są interdyscyplinarne badania z pogranicza chemii i biologii. Prowadzone przez nas badania obejmują syntezę, analizę ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej

Profil badań: przerzuty nowotworowe, angiogeneza nowotworowa, doświadczalna terapia przeciwnowotworowa, immunoterapia nowotworów, przedkliniczne badania nowych potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Zadania badawcze: Wpływ ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka

Laboratorium zostało powołane w lipcu 2020 roku. Tematem wiodącym wyznaczającym kierunek badań Laboratorium są genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania regulacji odpowiedzi ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki

Laboratorium zajmuje się analizą genomów. Wykorzystując sekwencjonowanie następnej generacji prowadzimy sekwencjonowanie genomów, transkryptomów wirusowych, bakteryjnych oraz ludzkich. Prowadzimy również badania ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Glikobiologii

  Laboratorium bada rolę glikanów: glikoprotein i glikosfingolipidów w oddziaływaniach komórek z innymi komórkami oraz patogenami, takimi jak toksyny bakteryjne ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunobiologii

Cele badawcze Laboratorium obejmują projekty związane z charakterystyką, ustaleniem użyteczności terapeutycznej i mechanizmu działania nowych związków różnego pochodzenia, takich jak: ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu

Wiodącym tematem Laboratorium jest określenie mechanizmów oddziaływania mikroorganizmów tworzących mikroflorę z komórkami układu odpornościowego a także wpływu substancji pochodzenia endo- ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów

Molekularny mechanizm śmierci i proliferacji komórek prawidłowych i nowotworowych Zgodnie z tematem wiodącym Laboratorium zajmuje się poznawaniem mechanizmów działania leków ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek

Charakterystyka biochemiczna makrocząsteczek zaangażowanych w procesach odpornościowych – badania immunochemiczne endotoksyn bakteryjnych. Analiza strukturalna lipopolisacharydów, polisacharydów i glikokoniugatów przy użyciu ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej

  Przedmiotem naszych zainteresowań jest wpływ polimorfizmu genów kodujących cząsteczki kontrolujące przebieg reakcji odpornościowych na niepowodzenia rozrodu człowieka oraz chorób ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki

W LIKiF prowadzone są badania immunogenetyczne i farmakogenetyczne, których celem jest poszukiwanie nowych markerów związanych z podatnością i przebiegiem choroby ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunologii Klinicznej

Immunologia transplantacyjna z badaniem deregulacji odporności jako elementu ryzyka przebiegu potransplantacyjnego. Określenie potencjału odporności (badanie repertuaru TCR beta na poziomie ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej

Zespół zajmuje się badaniem regulacji ekspresji genów w czasie dojrzewania układu odpornościowego. Głównym obiektem badań jest odkryty przez nas gen ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunologii Nowotworów

• Wytwarzanie i charakterystyka mysich i króliczych przeciwciał monoklonalnych rozpoznających struktury antygenowe obecne na powierzchni komórek nowotworowych.• Poznanie roli białek ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunologii Rozrodu

Temat przewodni: Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom rozrodu w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Tematy szczegółowe: Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Immunopatologii

Profil badań i aktualnie realizowane zadania badawcze: Laboratorium Immunopatologii wywodzi się z Zakładu Terapii Doświadczalnej IITD. Kierownikiem Laboratorium, które powstało ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej

Profil badań: Badania nad mechanizmami patogenności niektórych chorób o etiologii bakteryjnej oraz rolą fagów i powierzchniowych antygenów glikokoniugatowych i białkowych ...
Czytaj Dalej

Laboratorium Wirusologii

  Ocena właściwości wirusobójczych oraz przeciwwirusowych produktów złożonych i związków chemicznych syntetycznych oraz pochodzenia naturalnego (ekstrakty roślinne i inne preparaty ...
Czytaj Dalej

Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych

Badania Zespołu Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych zogniskowane są na biologicznej charakterystyce mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) oraz komórek progenitorowych ...
Czytaj Dalej