Samorząd Doktorantów


samorzad@hirszfeld.pl

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Marta Piksa
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
nr pokoju 274
e-mail: marta.piksa@hirszfeld.pl

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Doktorantów:

mgr Łukasz Zambrowski
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
nr pokoju 274
e-mail: lukasz.zambrowski@hirszfeld.pl

Sekretarz Samorządu Doktorantów:

mgr Hubert Kasprzak
Laboratorium Bakteriofagowe
nr pokoju 428
e-mail: hubert.kasprzak@hirszfeld.pl
biuro@hubertkasprzak.pl

Regulamin Samorządu Doktorantów
Kodeks Etyki Doktoranta