Samorząd Doktorantów

Przewodniczący Samorządu Doktorantów:
mgr inż. Marta Piksa
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
nr pokoju 274
e-mail: marta.piksa@hirszfeld.pl

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Doktorantów:
mgr Hubert Kasprzak
Labolatorium Bakteriofagowe
nr pokoju 428
e-mail: hubert.kasprzak@hirszfeld.pl
biuro@hubertkasprzak.pl

Sekretarz:
mgr Jagoda Siemaszko
Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki
nr pokoju 319
e-mail: jagoda.siemaszko@hirszfeld.pl

Regulamin Samorządu Doktorantów
Kodeks Etyki Doktoranta