Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie

 

Strona Projektu BINWIT

 

Projekt “Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT” jest finansowany z programu POPC:

Program operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17
Tytuł projektu: Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT
Nazwa Beneficjenta: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2021
Kwota dofinansowania: 18 867 895.65 złotych

Kierownictwo projektu


 • Kierownik Projektu – dr Krzysztof Jakub Pawlik,
  Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
 • Kierownik Zespołu ds. Bakteriofagów – prof. dr hab. Andrzej Górski,
  Samodzielne Laboratorium Bakteriofagowe
 • Kierownik Zespołu ds. MSC – prof. dr hab. Aleksandra Klimczak,
  Samodzielne Lab. Biologii Komórek Macierzystych I Nowotworowych
 • Kierownik Zespołu ds. Sekwencji Nukleotydowych – dr hab. Łukasz Łaczmański, prof. PAN
  Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki

Celem projektu jest digitalizacja unikalnych zasobów naukowych IITD PAN oraz utworzenie platformy BINWIT, której wdrożenie umożliwi cyfrowe udostępnienie informacji o kolekcji bakteriofagów, ich sekwencji nukleotydowej oraz informacji o biologii komórek macierzystych o przełomowym znaczeniu dla zidentyfikowanej grupy interesariuszy:


 • Lekarzy (m.in. w medycynie regeneracyjnej, transplantacyjnej, estetycznej) oraz zajmujących się leczeniem zakażeń wywołanych przez antybiotykooporne bakterie;
 • Naukowców i wykładowców instytutów naukowych oraz badawczych i uniwersytetów medycznych
 • Studentów uczelni medycznych, studentów kierunków związanych z mikrobiologią i biotechnologią (Life science)
 • Ponadśrodowiskowej grupy odbiorców poszukującej informacji naukowych o innowacyjnych terapiach (pacjentów z opornymi na antybiotykoterapię zakażeniami bakteryjnymi, pacjentów medycyny regeneracyjnej i estetycznej).

Strona informacyjna projektu:


Media społecznościowe:  


Kontakt: