Kontakt

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

 

 • Dział Personalny
  tel.: +48 71 370 99 36
  tel.: +48 71 370 99 40
  e-mail: kadry@hirszfeld.pl

 • Pełnomocnik Dyrektora do podejmowania działań następczych – do wyjaśniania spraw i komunikacji z sygnalistą – Jacek Rybka
  tel.: 71 337 11 72 w. 124
  e-mail: sygnalista@hirszfeld.pl

 • Inspektor ochrony danych – Ewa Więcław
  tel.: +48 71 370 99 40
  e-mail: iod@hirszfeld.pl

 • Portiernia
  tel.: +48 71 337 11 72

Książka telefoniczna