Kontakt

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

 

  Książka telefoniczna