Zespół koordynujący


prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński – koordynator projektu
janusz.boratynski@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 80

dr hab. Joanna Wietrzyk – specjalista ds. wdrażania projektu
joanna.wietrzyk@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 85

dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka – specjalista ds. zarządzania ryzykiem
elzbieta.pajtasz-piasecka@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 28

dr Anna Nasulewicz-Goldeman – specjalista ds. promocji
anna.nasulewicz-goldeman@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 92

dr Katarzyna Szczaurska-Nowak – pełnomocnik ds. jakości
katarzyna.szczaurska-nowak@hirszfeld.pl
tel. 71 370 99 92