Zawieszenie kształcenia


Wniosek o zawieszenie kształcenia należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia urodzenia dziecka. Wnioskowany okres zawieszenia musi być zgodny z przepisami o urlopach związanych z rodzicielstwem. O dopuszczalnej liczbie dni urlopu poinformuje i potwierdzi na wniosku Dział Kadr i Płac. Proszę pamiętać, że przepisy mówią o tygodniach urlopu, co oznacza że należna liczba dni nie oznacza jednego roku kalendarzowego. 

Akceptacja wniosku oznacza przesunięcie planowanego końca kształcenia o czas zawieszenia. W związku z tym może się to wiązać z koniecznością modyfikacji IPB, przede wszystkim w zakresie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. W takim przypadku należy złożyć poprawiony IPB, który będzie przedmiotem zatwierdzenia na najbliższej Radzie Szkoły. Jeśli IPB nie wymaga modyfikacji to zdanie na ten temat należy we wniosku pominąć. Preferowany jest dwustronny druk wniosku. 

Wniosek o zawieszenie kształcenia