Program TANGO IV


Projekt: NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00

Tytuł: Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgY

Streszczenie: Projekt dotyczy opracowania polskiego, innowacyjnego rozwiązania w leczeniu zakażeń wywołanych szczepami Clostridioides difficile i mieści się w dziedzinie nauki wiodącej dla rozwoju społecznego i gospodarczego Polski, a także wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i rekomendacje Unii Europejskiej. Głównym rezultatem projektu będzie preparat do leczenia zakażeń oparty na kurzych przeciwciałach IgY skierowanych przeciwko epitopom bakterii Clostridioides diffiicle.Efektem końcowym realizacji projektu będzie doustna formulacja złożona z ochronnych przeciwciał IgY gotowa do użycia w testach klinicznych, które mogą zostać przeprowadzone w przyszłości we współpracy z partnerem biznesowym. W ramach opisywanego projektu zostaną zabezpieczone prawa do powyższego produktu, zostanie określone zapotrzebowanie rynkowe na dany produkt i dalsza strategia jego rozwoju.