Skład Komisji Socjalnej

Siedziba:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław

Kadencja Komisji Socjalnej:
2017-2021

Przewodnicząca Komisji Socjalnej:
dr hab. n. med. Edyta Pawlak
Przewodnicząca przyjmuje w czwartki po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Sekretarzem Komisji Socjalnej.

Zastępca przewodniczącej Komisji:
dr hab. Marta Kaszowska

Sekretarz Komisji:
Beata Hankiewicz
beata.hankiewicz@hirszfeld.pl
tel.: +48 71 370 99 38
I piętro Administracja, pok. 130

Członkowie Komisji Socjalnej:

  • dr Jolanta Artym
  • dr hab. Danuta Witkowska, prof. PAN
  • Alina Kopyt

Terminy posiedzeń Komisji Socjalnej:
do dnia 10 każdego miesiąca, z wyłączeniem sierpnia