Skład Komisji Socjalnej


Siedziba:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. R. Weigla 12
53-114 Wrocław

Kadencja Komisji Socjalnej:

2023-2026

Przewodnicząca Komisji Socjalnej:

dr hab. n. med. Edyta Pawlak
Przewodnicząca przyjmuje w czwartki po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z Sekretarzem Komisji Socjalnej.

Zastępca przewodniczącej Komisji:

dr Jolanta Artym

Sekretarz Komisji:

Beata Hankiewicz
beata.hankiewicz@hirszfeld.pl
tel.: +48 71 370 99 38
I piętro Administracja, pok. 130

Członkowie Komisji Socjalnej:

  • dr hab. Marta Kaszowska
  • dr hab. Danuta Witkowska
  • Alina Kopyt

Terminy posiedzeń Komisji Socjalnej:

do dnia 10 każdego miesiąca, z wyłączeniem sierpnia