Cel projektu


Celem projektu jest utworzenie certyfikowanego laboratorium badawczego NeoLek na bazie już istniejących dwóch laboratoriów: Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Laboratorium Chemii Biomedycznej. W ten sposób powstanie interdyscyplinarne laboratorium NeoLek, w którym prowadzone będą kompleksowe badania potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, a także opracowywane będą własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych.

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do konsolidacji potencjału badawczego nastawionego na badanie potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, ale przede wszystkim umożliwi przeprowadzenie w jednym miejscu szeregu badań przedklinicznych oraz synchronizację ich poszczególnych etapów. W rezultacie, uzyskane zostanie przyspieszenie badań, zwiększenie ich zakresu, jakości i innowacyjności.

Oferta Laboratorium skierowana jest do przedstawicieli firm farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych oraz krajowych i zagranicznych jednostek naukowych.