Komisje Rady Naukowej

Arkusz oceny pracowników naukowych (załącznik nr 1 do Regulaminu)
Regulamin odwołań od oceny działalności zawodowej pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, ustalony przez Prezesa PAN w dniu 16 stycznia 2012 r.