HRS4R – Europejska Strategia Kadrowa

  • Zarządzenie Dyrektora nr 8/2022 w sprawie wprowadzenia Polityki Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekturatcji w IITD PAN we Wrocławiu
  • Zarządzenie Dyrektora nr 7/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania, Zespołu roboczego ds. wdrażania Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w IITD PAN we Wrocławiu