Eurostars – Klebsicure E!7563


 

Numer umowy: E7421/15/NCBR/2013

Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.07.2015

Tytuł projektu: „Opracowanie strategii terapeutycznej opartej na biernej immunizacji przeciwciałami monoklonalnymi oraz strategii diagnostycznej skierowanej przeciwko ostrym infekcjom wywoływanym przez Klebsiella”

Konsorcjum:
Lider: Arsanis Biosciences GmbH, Wiedeń, Austria (Arsanis)
GATC Biotech AG, Konstanz, Niemcy (GATC)
Instytutu Biologii Zakażeń im. Maxa Plancka, Niemcy (MPG)
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław, Polska (IITD PAN)

Całkowity koszt projektu: 4 696 700 €
Arsanis: 2 847 000 €
GATC: 1 057 200 €
MPG: 426 000 €
IITD PAN: 366 500 €

Finansowanie:
Program Eurostars – Biuro Eureka oraz instytucja pośrednicząca dla Polski: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opis projektu:


Celem projektu jest opracowanie strategii terapeutycznej polegającej na biernej immunizacji przy użyciu przeciwciał monoklonalnych, która skierowana będzie przeciwko rozwijającym infekcjom wywoływanym przez lekooporne szczepy Klebsiella spp., którym towarzyszy wysoka śmiertelność. Dodatkowo planuje się opracowanie metod diagnostycznych do identyfikacji i charakterystyki pacjentów wymagających zastosowania opracowywanej strategii terapeutycznej.

Informacje dla prasy: “Arsanis expands its anti-infective monoclonal antibody programs with additional grant support from FFG and EUROSTARS”