Postępowania doktorskie

Postępowania doktorskie Streszczenie Recenzje
I II III
mgr Krzysztof Mikołajczyk Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr inż. Izabella Jasyk Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Joanna Wielińska Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Karolina Filik Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Tomasz Kulik Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Milena Szafraniec Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Bartosz Bednarz Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Piotr Szczepanowski Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr inż. Natalia Anger-Góra Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja