Postępowania doktorskie

Postępowania doktorskie Streszczenie Recenzje
I II III
mgr Bartosz Bednarz Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr Piotr Szczepanowski Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja
mgr inż. Natalia Anger-Góra Streszczenie Summary Recenzja Recenzja Recenzja