Kontakt


Biuro Komisji:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul.
Weigla 12, 53-114 Wrocław

Sekretarz Komisji:

Dr inż. Jagoda Mierzejewska
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
pok. 526, tel.: +48 71 3709928 (wew. 207)
adres email: lke@hirszfeld.pl