Szkoła doktorska

Kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone w ramach Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Szkoła ta została ustanowiona przez dwa wrocławskie instytuty PAN mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech dyscyplinach: naukach biologicznych, naukach medycznych, naukach fizycznych i naukach chemicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

Regulamin Szkoły

Program kształcenia

Stypendia doktoranckie

Ocena śródokresowa