Harmonogram posiedzeń


Biuro Komisji:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Sekretarz Komisji:

Dr inż. Jagoda Mierzejewska
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
pok. 526, tel.: +48 71 3709928 (wew. 207)
adres email: lke@hirszfeld.pl

Przyjmowanie wniosków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailowo lub telefonicznie).
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 10:00 -14:00
czwartek 10:00-14:00

Wnioski (podania) należy składać w Biurze Komisji w 4 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik word, prosimy nie przesyłać skanów) najpóźniej na 9 dni przed posiedzeniem Komisji.
Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres: lke@hirszfeld.pl.
Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.
Z powodu dużej liczby składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować ich rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu LKE.
Możliwe są także dodatkowe posiedzenia Komisji ustalane na bieżąco.
Sprawy pilne (takie, od których rozstrzygnięcia zależy dobrostan zwierząt lub pilne ze względów formalnych) będą głosowane on-line lub podczas dodatkowo zwołanych posiedzeń również w formie wideokonferencji. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt przesyłając maila na lke@hirszfeld.pl

Harmonogram posiedzeń LKE we Wrocławiu:

Termin składania wniosków Termin posiedzenia LKE
9 styczeń 2023 18 styczeń 2023
6 luty 2023 15 luty 2023
6 marzec 2023 15 marzec 2023
10 kwiecień 2023 19 kwiecień 2023
8 maj 2023 17 maj 2023
12 czerwiec 2023 21 czerwiec 2023
10 lipiec 2023 19 lipiec 2023
Sierpień – przerwa wakacyjna
19 wrzesień 2023 27 wrzesień 2023
9 październik 2023 18 październik 2023
6 listopad 2023 15 listopad 2023
27 listopad 2023 6 grudzień 2023

Podane daty mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu posiedzenia LKE informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej.

W związku z trwającą sytuacją oraz wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (całość dostępna pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf) posiedzenia LKE odbywają się on-line.