Harmonogram posiedzeń


Biuro Komisji:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Sekretarz Komisji:

Dr inż. Jagoda Mierzejewska
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
pok. 526, tel.: +48 71 3709928 (wew. 207)
adres email: lke@hirszfeld.pl

Przyjmowanie wniosków (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailowo lub telefonicznie).
poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 10:00 -14:00
czwartek 10:00-14:00

Wnioski (podania) należy składać w Biurze Komisji w 4 podpisanych egzemplarzach, druk dwustronny oraz obowiązkowo w formie elektronicznej (plik word, prosimy nie przesyłać skanów) najpóźniej na 9 dni przed posiedzeniem Komisji.
Wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres: lke@hirszfeld.pl.
Termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu, jeżeli złożony wniosek będzie zawierał braki formalne.
Z powodu dużej liczby składanych wniosków Komisja nie może zagwarantować ich rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu LKE.
Możliwe są także dodatkowe posiedzenia Komisji ustalane na bieżąco.
Sprawy pilne (takie, od których rozstrzygnięcia zależy dobrostan zwierząt lub pilne ze względów formalnych) będą głosowane on-line lub podczas dodatkowo zwołanych posiedzeń również w formie wideokonferencji. We wszelkich sprawach prosimy o kontakt przesyłając maila na lke@hirszfeld.pl

Harmonogram posiedzeń LKE we Wrocławiu:

UWAGA!

Najbliższe posiedzenie LKE we Wrocławiu odbędzie się 22.05.2024 r.

Ostateczny termin składania wniosków to 10.05.2024 r.

Tabela terminów posiedzeń:

Ostateczny termin składania wniosków Termin posiedzenia
12 lutego 2024 r. 21 lutego 2024 r.
11 marca 2024 r. 20 marca 2024 r.
8 kwietnia 2024 r. 17 kwietnia 2024 r.
10 maja 2024 r. 22 maja 2024 r.
10 czerwca 2024 r. 19 czerwca 2024 r.
8 lipca 2024 r. 17 lipca 2024 r.
9 września 2024 r. 18 września 2024 r.
7 października 2024 r. 16 października 2024 r.
12 listopada 2024 r. 20 listopada 2024 r.
25 listopada 2024 r. 4 grudnia 2024 r.

Podane daty mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu posiedzenia LKE informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej.

W związku z trwającą sytuacją oraz wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (całość dostępna pod linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf) posiedzenia LKE odbywają się on-line.