Geneza projektu


Klasyczna chemioterapia jest nadal, obok chirurgii, podstawowym narzędziem w ręku onkologa w leczeniu pacjentów z chorobami nowotworowymi. Mimo to, jej zastosowanie wiąże się na ogół z silnymi efektami ubocznymi, często niską skutecznością, nawrotami choroby i bardzo często z wykształceniem oporności lekowej. Obecne trendy w lecznictwie przeciwnowotworowym zmierzają zatem ku opracowaniu innowacyjnych strategii terapeutycznych.

Obecnie coraz więcej firm farmaceutycznych poszukuje innowacyjnego leku przeciwnowotworowego o działaniu ukierunkowanym na zdefiniowany cel molekularny w komórce nowotworowej. Fazę badań klinicznych nowych leków poprzedzają zawsze rozległe badania laboratoryjne i przedkliniczne, polegające na wstępnej ocenie aktywności danych związków w warunkach in vitro, a następnie na przeprowadzeniu badań in vivo w modelach zwierzęcych pod kątem cech farmakologicznych, farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji u zwierząt.

Aktualnie, wymogiem Unii Europejskiej jest prowadzenie powyższych badań w laboratoriach o standardzie GLP. W chwili obecnej, w Polsce brak jest certyfikowanych laboratoriów prowadzących badania przesiewowe. Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii otworzy możliwość prowadzenia takich badań w Polsce i przyczyni się do obniżenia nakładów finansowych, jakie firmy farmaceutyczne muszą przeznaczyć na badania.

Zakład Onkologii Doświadczalnej, z którego wywodzi się NeoLek prowadzi badania nad substancjami o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej od 1969 roku. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu badań przesiewowych i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową. Dodatkowo, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej znajduje się największa w Polsce Kolekcja Linii Komórkowych rolex zegarków repliki. W Kolekcji zgromadzono ponad 160 referencyjnych linii komórek ludzkich i zwierzęcych pochodzących z renomowanych źródeł. Kolekcja dysponuje m. in. zbiorami linii wywodzących się z ludzkich raków narządowych, linii ludzkich i mysich śródbłonków naczyniowych, komórek nowotworowych modyfikowanych genetycznie, a także linie nowotworowe z wyprowadzoną opornością na znane i stosowane w klinice leki przeciwnowotworowe. Stwarza to możliwość przeprowadzenia badań przesiewowych potencjalnych leków pod kątem aktywności antyproliferacyjnej wobec szerokiego spektrum komórek nowotworowych.