Postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowania habilitacyjne wszczynane od 1 października 2019 r.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Procedury postępowania habilitacyjnego

 

Ustawy i rozporządzenia

 

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej