Postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne

Postępowania habilitacyjne wszczynane od 1 października 2019 r.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Procedury postępowania habilitacyjnego

 

Ustawy i rozporządzenia