Postępowania habilitacyjne

Zakończone postępowania habilitacyjne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowania habilitacyjne wszczynane od 1 października 2019 r.


Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Procedury postępowania habilitacyjnego

 

Ustawy i rozporządzenia


 

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej