Dokumenty Programu E+

Dokumenty na wyjazd z środków Programu Erasmus+


Wnioski wyjazdowe składa się do Komisji ds. Programu Erasmus+

1 – Ogłoszenie Komisji ds. Programu Erasmus+, stawki stypendialne
2 – Erasmus Procedura rekrutacyjna 2018-2019

Załącznik a – Wniosek wyjazdowy w latach 2018-2019
Załącznik b – List motywacyjny
Załącznik c – Staff mobility for training mobility agreement – indywidualny plan szkolenia pracownika
Załącznik c – Learning agreement for traineeship – indywidualny plan szkolenia doktoranta
Załącznik d – Życiorys – Publikacje – Projekty
Załącznik e – Oświadczenie o korzystaniu z środków
Załącznik f – Zgoda kierownika/promotora na wyjazd
Załącznik g – Oświadczenie o dodatkowych środkach
Załącznik h – Certificate of Attendance – wzór

Wypełnione i podpisane dokumenty (PDF) proszę przesyłać do Komisji: erasmus@hirszfeld.pl

Pozytywnie opiniowane wnioski będą finansowane zgodnie z przyznanymi środkami na dany typ wyjazdu.