Wniosek wyjazdowy E+

Dokumenty na wyjazd z środków Programu Erasmus+


Wnioski wyjazdowe składa się do Komisji ds. Programu Erasmus+

E+ Zal a Wniosek wyjazdowy 2024
E+ Zal b List motywacyjny
E+ Zal c Staff mobility training Indywidualny plan
E+ Zal c Student mobility training Indywidualny plan
E+ Zal d Zyciorys Publikacje Projekty
E+ Zal e Oswiadczenie o korzystaniu z srodkow
E+ Zal f Zgoda kierownika na wyjazd
E+ Zal g Oswiadczenie o dodatkowych srodkach
E+ Zal h Staff mobility Certificate of Attendance

Wypełnione i podpisane dokumenty (PDF) proszę przesyłać do Komisji: erasmus@hirszfeld.pl

Pozytywnie opiniowane wnioski będą finansowane zgodnie z przyznanymi środkami na dany typ wyjazdu.