Jednostki Pomocnicze

Archiwum Zakładowe

Pracownik archiwum : Beata Hankiewicz Pokój 131 (I piętro, skrzydło Administracji, wew. 200) Archiwum zakładowe IITD PAN – to komórka ...

Centrum Zasobów Biologicznych BIOBANK PCM

Polska Kolekcja Mikroorganizmów PCM została powołana w IITD PAN w 1967 roku i jest największą instytucją tego rodzaju w Polsce ...

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej IITD PAN jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie działalności organizacyjnej i administracyjnej w zakresie sprawozdawczości i ...

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się pełną obsługą finansowo-księgową Instytutu. Prowadzi ewidencje finansowo-księgową działalności Instytutu, realizuje obowiązki sprawozdawcze Instytutu w zakresie finansowym, ...

Dział Projektów

Dział Projektów zajmuje się obsługą projektów instytutowych na etapie wnioskowania (wszystkie projekty), realizacją i rozliczeniem projektów wskazanych przez Dyrekcję, m.in.: ...

Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki IITD PAN wyposażona jest w spektrometr mas MALDI-TOF/TOF Bruker ultrafleXtreme, z zestawem do chromatografii ...

Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej

Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej powstała w 2007 roku w celu zapewnienia wysokiej klasy ekspertyzy z zakresu cytometrii oraz ...

Pracownia Chemii Ogólnej

Pracownia Chemii Ogólnej specjalizuje się w przygotowywaniu złożonych płynów do hodowli komórkowych oraz sterylnych buforów do testów immunochemicznych i innych ...

Pracownia Interakcji Nanostruktur Biologicznych

Profil badań i aktualnie realizowane zadania badawcze: Pracownia Nanostruktur Biologicznych jest jednostką interdyscyplinarną, o misji naukowo-badawczej, dedykowaną badaniom podstawowym. Unikalna ...

Pracownia Spektroskopii NMR

Obecne wyposażenie i niezbędna ekspertyza umożliwiają wykonywanie pomiarów z szeroko rozumianego bio-NMR, umożliwiając prowadzenie badań strukturalnych związków organicznych z próbek ...

Zamówienia Publiczne

UWAGA: Informujemy, że od dnia 08 sierpnia 2022 aktualne zamówienia publiczne publikowane będą na platformie przetargowej pod adresem: https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl/ Od ...

Zwierzętarnia

Skrócony regulamin zwierzętarni Zwierzętarnia jest obiektem o charakterze eksperymentalno-hodowlanym, przeznaczonym do prowadzenia doświadczeń in vivo (myszy, szczury, króliki), a także ...