Jednostki Pomocnicze

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej

Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej IITD PAN jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie działalności organizacyjnej i administracyjnej w zakresie sprawozdawczości i ...
Czytaj Dalej

Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki

Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki IITD PAN wyposażona jest w spektrometr mas MALDI-TOF/TOF Bruker ultrafleXtreme, z zestawem do chromatografii nano-LC, ...
Czytaj Dalej

Zwierzętarnia

Zwierzętarnia jest obiektem o charakterze eksperymentalno-hodowlanym, przeznaczonym do prowadzenia doświadczeń in vivo (myszy, szczury, króliki), a także do hodowli myszy ...
Czytaj Dalej

Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej

Międzyzakładowa Pracownia Cytometrii i Mikroskopii Konfokalnej powstała w 2007 roku w celu zapewnienia wysokiej klasy ekspertyzy z zakresu cytometrii oraz ...
Czytaj Dalej

Polska Kolekcja Mikroorganizmów

www.pcm.org.pl Polska Kolekcja Mikroorganizmów PCM została powołana w IITD PAN w 1967 roku i jest największą instytucją tego rodzaju w ...
Czytaj Dalej

Pracownia Chemii Ogólnej

Pracownia Chemii Ogólnej specjalizuje się w przygotowywaniu złożonych płynów do hodowli komórkowych oraz sterylnych buforów do testów immunochemicznych i innych ...
Czytaj Dalej

Pracownia Spektroskopii NMR

Obecne wyposażenie i niezbędna ekspertyza umożliwiają wykonywanie pomiarów z szeroko rozumianego bio-NMR, umożliwiając prowadzenie badań strukturalnych związków organicznych z próbek ...
Czytaj Dalej