Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Czasopismo Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda
Założone przez Ludwika Hirszfelda w 1949 r.


www.phmd.pl

Impact Factor 2010 – 0,511
Impact Factor 2011 – 0,654
Impact Factor 2012 – 0,552
Impact Factor 2013 – 0,633
Impact Factor 2014 – 0,573
Impact Factor 2015 – 0,769
Impact Factor 2016 – 0,690
Impact Factor 2017 – 0,783
Impact Factor 2018 – 1,106

5-letni Impact Factor 2018 – 1,026

 

Indeksowane w: Index Medicus/MEDLINE – EMBASE/Excerpta Medica
Index Copernicus (7,19 pkt.) – Punktacja MNiSzW (40 pkt.)

p-ISSN 0032-5449 (od tomu 1 do tomu 57)
e-ISSN 1732-2693 (od tomu 58)Redakcja


Redaktor naczelna: Irena Frydecka
tel. 71 370 99 46
e-mail: irena.frydecka@umed.wroc.pl

Zastepca redaktora: Egbert Piasecki
tel. 71 370 99 65
e-mail: piasecki@iitd.pan.wroc.pl

Sekretarz redakcji: Magdalena Pluta
tel. 71 370 99 46
e-mail: pluta@iitd.pan.wroc.pl

Adres Redakcji


Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel. 71 370 99 46
e-mail: phmd@iitd.pan.wroc.pl

Rada Redakcyjna


Mieczysław Chorąży (Gliwice)
Alicja Chybicka (Wrocław)
Danuta Duś (Wrocław)
Andrzej Górski (Wrocław)
Antonina Harłozińska-Szmyrka (Wrocław)
Olga Haus (Bydgoszcz)
Marek Jakóbisiak (Warszawa)
Andrzej Januszewicz (Warszawa)
Wiesław Wiktor Jędrzejczak (Warszawa)
Marcin Kamiński (Katowice)
Paweł Kisielow (Wrocław)
Marian Klinger (Wrocław)
Andrzej Lange (Wrocław)
Andrzej Mackiewicz (Poznań)
Maria Nowaczyk (Warszawa)
Leszek Paradowski (Wrocław)
Czesław Radzikowski (Wrocław)
Tadeusz Robak (Łódź)
Krzysztof Selmaj (Łódź)
Jacek Szepietowski (Wrocław)
Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (Wrocław)
Michał Zimecki (Wrocław)
Jan Żeromski (Poznań)