Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2

Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2 (LDZS) powstało w maju 2020 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Jest medycznym laboratorium diagnostycznym prowadzącym badania obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą real-time RT-PCR. Pomieszczenia spełniają wymogi WHO dotyczące drugiej klasy bezpieczeństwa. LDZS działała w ramach Centrum Medycznego IITD PAN. Laboratorium uzyskało wpis na listę laboratoriów diagnostycznych KRDL (pod numerem 3913) oraz listę laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia. Laboratorium współpracujące z takimi jednostkami jak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, jednostki służby zdrowia, Centrum Kryzysowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wyniki są wydawanie w ciągu maksymalnie 24 godzin. Nasi pracownicy jako eksperci konsultowali inne jednostki laboratoryjne podczas tworzenia  procedur diagnostycznych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2. Oprócz działalności diagnostycznej w ramach prac naukowych uczestniczymy w projekcie sekwencjonowania 200 genomów SARS-CoV-2 z terenu Polski. Celem jest opracowanie mapy występowania różnych form polimorficznych tego wirusa na terenie naszego kraju.

Kierownik

Kierownik:  Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik – kierownik Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2 (LDZS) Centrum Medycznego IITD PAN, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej (https://orcid.org/0000-0001-9744-0376)

Dr hab. Łukasz Łaczmański – zastępca kierownika, diagnosta laboratoryjny, (https://orcid.org/0000-0002-0874-5483)

BIO Kierownika:
Zarówno kierownik jak i jego zastępca łączą pracę diagnosty laboratoryjnego z aktywnością naukową kierując Zespołami Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki oraz Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.

Zespół

Przy diagnostyce obecnie zatrudnionych jest ponad 20 osób, pracowników naukowych, technicznych i doktorantów IITD PAN, w tym: jeden specjalista z zakresu laboratoryjnej immunologii medycznej, pięciu diagnostów, liczna grupa techników oraz dwie osoby obsługi administracyjnej:   ‘

Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej (https://orcid.org/0000-0001-9744-0376)
Dr hab. Łukasz Łaczmański – diagnosta laboratoryjny (https://orcid.org/0000-0002-0874-5483)
Dr Beata Orzechowska – diagnosta laboratoryjny (https://orcid.org/0000-0002-5125-8947)
Dr hab. Lidia Karabon – diagnosta laboratoryjny (https://orcid.org/0000-0001-8172-0971)
Dr hab. Bogumiła Szponar – diagnosta laboratoryjny (https://orcid.org/0000-0002-9111-2328)
Dr Emilia Jaskuła – diagnosta laboratoryjny (https://orcid.org/0000-0002-4894-7522)
Dr hab. Małgorzata Cebrat – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-4544-3289)
Dr hab. Monika Jasek – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0001-6778-2615)
Dr hab. Marta Kaszowska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-4469-5660)
Dr Magdalena Kotowska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-5000-454X)
Dr Agnieszka Łaszkiewicz – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-0317-4255)
Dr Joanna Niedbalska-Tarnowska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-1420-3285)
Mgr Katarzyna Kapczyńska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-2722-9596)
Mgr Dagmara Kłopotowska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-1574-1106)
Mgr Robert Mroczek – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0001-9319-1675)
Mgr inż. Piotr Naporowski – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-9412-5511)
Mgr inż. Michał Ochnik – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-9509-1544)
Mgr Joanna Sikorska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0002-0703-0769)
Mgr Anna Spinek – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-0304-081X)
Mgr Karolina Ucieklak – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-4067-4379)
Mgr Paulina Żebrowska – pracownik techniczny (https://orcid.org/0000-0003-1932-1472)
Dr Bogna Jatczak – pracownik administracyjny Mgr Anna Szczygielska – pracownik administracyjny (https://orcid.org/0000-0002-5383-7440)  

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
  • Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego, opracowanie i wprowadzenie technologii izolacji i amplifikacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2
Metody badawcze
  • Badanie obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 metodą real-time RT-PCR
Kluczowa aparatura badawcza
  • aparaty do real-time PCR (Quant Studio 3, Bio-Rad CFX 96)
  • komory laminarne BSL-2
  • wirówki i zamrażarki
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)

LDZS bierze udział w projekcie sekwencjonowania 200 genomów SARS-CoV-2 z terenu Polski, którego celem jest opracowanie mapy występowania różnych form polimorficznych tego wirusa na terenie naszego kraju.