Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2 (LDZS) powstało w maju 2020 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2  jest medycznym laboratorium diagnostycznym prowadzącym badania obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 metodą real-time RT-PCR. Pomieszczenia spełniają wymogi WHO dotyczące drugiej klasy bezpieczeństwa. LDZS działała w ramach Centrum Medycznego IITD PAN.

Laboratorium uzyskało wpis na listę laboratoriów diagnostycznych KRDL (pod numerem 3913) oraz listę laboratoriów COVID Ministerstwa Zdrowia. Laboratorium współpracujące z takimi jednostkami jak Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, jednostki służby zdrowia, Centrum Kryzysowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wyniki są wydawanie w ciągu maksymalnie 24 godzin. Nasi pracownicy jako eksperci konsultowali inne jednostki laboratoryjne podczas tworzenia  procedur diagnostycznych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2.

Oprócz działalności diagnostycznej w ramach prac naukowych uczestniczymy w projekcie sekwencjonowania 200 genomów SARS-CoV-2 z terenu Polski. Celem jest opracowanie mapy występowania różnych form polimorficznych tego wirusa na terenie naszego kraju.

Kontakt

Kierownik

Kierownik:  Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik – kierownik Laboratorium Diagnostyki Zakażeń SARS-CoV-2 (LDZS) Centrum Medycznego IITD PAN, diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej (https://orcid.org/0000-0001-9744-0376)

Dr hab. Łukasz Łaczmański – zastępca kierownika, diagnosta laboratoryjny, (https://orcid.org/0000-0002-0874-5483)

BIO Kierownika:
Zarówno kierownik jak i jego zastępca łączą pracę diagnosty laboratoryjnego z aktywnością naukową kierując Zespołami Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki oraz Laboratorium Genomiki i Bioinformatyki.

Zespół

Przy diagnostyce obecnie zatrudnionych jest ponad 20 osób, pracowników naukowych, technicznych i doktorantów IITD PAN, w tym: jeden specjalista z zakresu laboratoryjnej immunologii medycznej, pięciu diagnostów, liczna grupa techników oraz dwie osoby obsługi administracyjnej:

Najważniejsze osiągnięcia naukowe
  • Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego, opracowanie i wprowadzenie technologii izolacji i amplifikacji materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2
Metody badawcze
  • Badanie obecności materiału genetycznego (RNA) wirusa SARS-CoV-2 metodą real-time RT-PCR
Kluczowa aparatura badawcza
  • aparaty do real-time PCR (Quant Studio 3, Bio-Rad CFX 96)
  • komory laminarne BSL-2
  • wirówki i zamrażarki
Najważniejsze projekty badawcze (ostatnie 10 lat)

LDZS bierze udział w projekcie sekwencjonowania 200 genomów SARS-CoV-2 z terenu Polski, którego celem jest opracowanie mapy występowania różnych form polimorficznych tego wirusa na terenie naszego kraju.