Zakłady

Zakład Antropologii

Zakład Antropologii jest jednym z najważniejszych ośrodków badań nad człowiekiem w Polsce. Problematyka badawcza Zakładu jest interdyscyplinarna, leży na pograniczu ...
Czytaj Dalej