Rada Naukowa


Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L Hirszfelda PAN
we Wrocławiu

kadencja 2023 – 2026

Przewodniczący Rady Naukowej:


Prof. dr hab. Maciej Zabel – Uniwersytet Medyczny, Poznań

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej:


Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

 

Sekretarz Rady Naukowej:


Dr hab. Danuta Witkowska

 

Członkowie Rady Naukowej Instytutu


Prof. dr hab. Grzegorz Bartosz – członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
Prof. dr hab. Marcin Czerwiński
Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
Prof. dr hab. Andrzej Gamian
Prof. dr hab. Andrzej Górski – członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Barbara Jarząb – członek korespondent PAN
Prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
Prof. dr hab. Rafał Matkowski – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologiii Hematologii, Wrocław
Prof. dr hab. Jacek Otlewski – członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Leon Strządała
Prof. dr hab. Andrzej Szuba – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław
Prof. dr hab. Michał Tendera – członek rzeczywisty PAN
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
Prof. dr hab. Michał Witt – Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska – Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Małgorzata Cebrat
Dr hab. Tomasz Goszczyński
Dr hab. Sabina Górska
Dr hab. Wojciech Jachymek
Dr hab. Wojciech Kałas
Dr hab. Lidia Karabon
Dr hab. Marta Kaszowska
Dr hab. Łukasz Łaczmański
Dr hab. Adam Maciejczyk – Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Wrocław
Dr hab. Tomasz Niedziela
Dr hab. Izabela Nowak
Dr hab. Edyta Pawlak
Dr hab. Anna Pawlik
Dr hab. Egbert Piasecki
Dr hab. Jacek Rybka
Dr hab. Bogumiła Szponar
Dr Jarosław Ciekot
Dr inż. Magdalena Kotowska
Dr inż. Anna Maciejewska
Dr Mateusz Psurski
Mgr Marta Piksa

 

Sekretariat Rady Naukowej


mgr Dominika Józefowicz
dominika.jozefowicz@hirszfeld.pl tel. 0-71 3371172 w. 172

Katarzyna Rybicka
katarzyna.rybicka@hirszfeld.pl tel. 0-71 3371172 w. 129