Opis projektu


Projekt „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” jest realizowany w Zakładzie Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Projekt współfinansuje w 85% Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie znalazł się na czwartym miejscu na liście rankingowej, spośród 208 zgłoszonych projektów. Przyznana kwota dofinansowania to 17 167 970 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 roku, natomiast planowany termin zakończenia wyznaczono na grudzień 2011 roku.

Projekt dotyczy modernizacji i rozwoju infrastruktury B+R oraz utworzenia zintegrowanego, certyfikowanego laboratorium wykonującego prace badawcze na europejskim poziomie. W rezultacie powstanie jedyne w Polsce laboratorium o takim profilu badawczym posiadające certyfikat GLP.

Zintegrowane Laboratorium NeoLek, nastawione głównie na badanie potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, realizować będzie zadania kompleksowo. Badania aktywności biologicznej in vitro i in vivo, w prowadzeniu których szerokie doświadczenie posiada Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej, będą poszerzone o oznaczenia poziomu leków i ich metabolitów, biotransformacje leków- do realizacji tego celu wykorzystany będzie potencjał Laboratorium Chemii Biomedycznej. Niezależnie opracowywane będą własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych. Badania nad innowacyjnymi technologiami będą poszerzane o rozwiązania dotyczące hodowania i oczyszczania bakteriofagów.