Nabór do Szkoły


Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk

Rok akademicki 2024/2025


Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Bacterial Meltome Atlas and its use in the assessment of bacterial sensitivity to temperature in the context of infectious fever”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 5 lipca 2024 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Elektroprzędzony skafold zawierający bakteriofagi, czynniki z mezenchymalnych komórek macierzystych oraz MXenes o właściwościach przeciwbakteryjnych i wspomagający gojenie ran”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 5 lipca 2024 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Wzajemne oddziaływanie między układem odpornościowym a mikroflorą jelitową w nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego zależnej od wirusa brodawczaka ludzkiego”, w dyscyplinie Nauki Medyczne ogłoszona 27 czerwca 2024 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Amfifile metalokarboran-peptyd jako nowa strategia w walce z wielolekoopornymi bakteriami Gram-ujemnymi”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 18 czerwca 2024 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja podstawowa w dyscyplinie Nauki Biologiczne i Nauki Medyczne. Liczba miejsc – do 5.

Rok akademicki 2023/2024


Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych – badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń”, w dyscyplinie Nauki Medyczne ogłoszona 30 listopada 2023 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja podstawowa w dyscyplinie Nauki Biologiczne i Nauki Medyczne. Liczba miejsc – 5-8.

Rok akademicki 2022/2023


Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne lub Nauki Medyczne ogłoszona 29 marca 2023 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne lub Nauki Medyczne ogłoszona 26 stycznia 2023 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Funkcje białka Amotl2 w ośrodkowym układzie nerwowym” w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 24 stycznia 2023 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 20 października 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 19 października 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 19 października 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, temat: „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin (IGHV) w przewlekłej białaczce limfocytowej” w dyscyplinie Nauki Medyczne, ogłoszona 12 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc – 1

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, temat: „Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne markerów uszkodzenia tkanek w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych” w dyscyplinie Nauki Medyczne, ogłoszona 12 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc – 1

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, temat: „Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań mutacji genu TP53 i delecji 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej” w dyscyplinie Nauki Medyczne, ogłoszona 12 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc – 1

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, temat: „Opracowanie nowej metody hodowli Mycobacterium bovis BCG podszczep Moreau” w dyscyplinie Nauki Biologiczne, ogłoszona 12 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc – 1

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, temat: „Opracowanie molekularnego algorytmu diagnostycznego u pacjentów z nowotworem jelita grubego – kompleksowe badanie dziedzicznej predyspozycji do HNPCC w odniesieniu do charakterystyki molekularnej tkanki nowotworowej i danych klinicznych” w dyscyplinie Nauki Biologiczne, ogłoszona 11 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc – 1

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Powlekanie bogatej w elastynę bioprotezy zastawki aortalnej Fetuiną A w celu zapobiegania kalcyfikacji (VENUS)”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 22 lipca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Elementy maszynerii obróbki antygenu HLA klasy I jako czynniki zaangażowane w patomechanizm i przebieg endometriozy”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 21 lipca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe” w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 20 lipca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc – badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów regulacji ekspresji mRNA i białka”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 20 lipca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”, w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 18 lipca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 3 czerwca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 1 czerwca 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 31 maja 2022 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja podstawowa w dyscyplinie Nauki Biologiczne. Liczba miejsc – 5-8.

 

Rok akademicki 2021/2022


Rekrutacja podstawowa w dyscyplinach Nauki Biologiczne i Nauki Medyczne. Liczba miejsc – 5-8.

 

Rok akademicki 2020/2021


Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 27 lipca 2020 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 10 lipca 2020 r. Liczba miejsc – 2.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 7 lipca 2020 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 8 czerwca 2020 r. Liczba miejsc – 2.

Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne ogłoszona 1 czerwca 2020 r. Liczba miejsc – 1.

Rekrutacja podstawowa w dyscyplinach Nauki Biologiczne i Nauki Medyczne. Liczba miejsc – 8-10.

 

Rok akademicki 2019/2020


Rekrutacja specjalna do WSD IPAN w ramach projektu badawczego NCN w dyscyplinie Nauki Biologiczne. Liczba miejsc – 1.