Skład i Regulamin Komisji


Skład komisji

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Zastępca przewodniczącej:
Dr hab. Maria Rutkowska

Członkowie:
Lek. wet. Piotr Frelkiewicz
Mgr Izabela Kadłucka
Mgr Angelika Kimbort
Dr Edyta Konopczyńska
Mgr Marta Kozioł-Galus
Prof. dr hab. inż. Robert Kupczyński
Dr Magdalena Lis
Mgr Maria Anna Ragiel
Dr hab. inż. Joanna Rossowska
Dr Agata Strządała

Regulamin LKE we Wrocławiu