Oferty Pracy


Klauzula informacyjna IITD Rekrutacja

 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata Bis 8
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata 16
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Opus 16
  Posiedzenie Komisji Konkursowej IITD PAN w sprawie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS 16 NR UMO-2018/31/B/NZ2/03065 odbyło się w dniu 23.05.2023 roku, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.), nie został wybrany żaden kandydat.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata 16
  Posiedzenie Komisji Konkursowej IITD PAN w sprawie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie NCN SONATA 16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011 odbyło się w dniu 18.04.2023 roku, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.), nie został wybrany żaden kandydat.
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkt w Laboratorium Chemii Biomedycznej
 • Ogłoszenie – konkurs na stypendium naukowe
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko asystent naukowy w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko asystent naukowy w Laboratorium Glikobiologii
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Opus 22 + LAP/Weave
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko asystenta naukowego w Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko asystenta w Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej
 • Ogłoszenie – oferta stypendium studenckiego w ramach projektu OPUS-20
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko asystenta w Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku adiunkta, nauki biologiczne (specjalność: immunogenetyka)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 17
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie OPUS17 2019/33/B/NZ5/02212, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, komisja zarekomendowała zatrudnienie dr Agnieszki Szczygieł
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc
 • Ogłoszenie – oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu OPUS-21
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko post-doc w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek (NCN, OPUS 16)
 • Ogłoszenie – ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty w Laboratorium Bakteriofagowym
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko post-doc
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie Sheng 2 2021/40/Q/NZ7/00202 , na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, komisja rekomendowała zatrudnienie dr Yulii Faidiuk.
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku post-doc
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie SONATA-16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., Komisja Konkursowa IITD PAN rekomendowała zatrudnienie dra Damiana Trojanowskiego.
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko specjalista (na zastępstwo)
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Immunologi Rozrodu
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku – Asystent naukowy w Laboratorium Glikobiologii
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku – Adiunkt  nauki biologiczne
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku – Adiunkt (zastępstwo)
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta, biochemia/bioinformatyka
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – oferta pracy: sekretarka
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko adiunkta, biologia/medycyna
 • Ogłoszenie – oferta pracy post-doc (umowa o pracę) w ramach projektu NCN SONATA-16
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie SONATA-16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.”, Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Martyny Mianowskiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stypendium naukowe w ramach projektu OPUS
 • Ogłoszenie – oferta pracy w ramach projektu NCN SONATA BIS 8, post-doc (umowa o pracę)
  W wyniku konkursu na stanowisko Post-doc w projekcie Sonata Bis 8 UMO-2018/30/E/NZ5/00711, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 48/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.”, Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Olgi Michel
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisku – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17
  W wyniku konkursu na stanowisko  stypendysta naukowy w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ5/02212, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie dwóch stypendiów naukowych NCN dla doktorantek – mgr inż. Katarzyny Węgierek-Ciura oraz mgr Anny Wróblewskiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy adiunkt
 • Ogłoszenie – oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17, post-doc (umowa o pracę)
  W wyniku konkursu na stanowisko  Post-doc w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14.03.2019,  Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Dawida Kościelniaka.
 • Ogłoszenie – specjalista/dokumentalista do Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej
 • Ogłoszenie – specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – asystent naukowy w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu  – praca na czas zastępstwa pracownika
 • Ogłoszenie – stanowisko adiunkt specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – oferta stypendium w ramach projektu: Charakterystyka czynników wpływających na zróżnicowanie alleli genu csd w populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera)”
 • Ogłoszenie – oferta stypendium studenckiego w ramach projektu Sonata BIS 7 Narodowego Centrum Nauki (2017/26/E/NZ1/00249)
 • Ogłoszenie – poszukiwani kandydaci do prowadzenia badań w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”.
 • Ogłoszenie – stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie – stanowisko adiunkt Laboratorium Genomiki & Bioinformatyki
 • Ogłoszenie – stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie – Stanowisko specjalisty biologa, mikrobiologa
 • Ogłoszenie – Informacje dla kandydatów na stanowisko stypendysty doktoranta w ramach grantu SONATA „Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca”
 • Ogłoszenie – stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie – stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Fabianowi Pikule.
 • Ogłoszenie – stypednium naukowe w ramach projektu Opus 16 Narodowego Centrum Nauki: „Antygeny układu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 16 UMO-2018/31/B/NZ6/01828, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów  mgr Annie Bereźnickiej i mgr Krzysztofowi Mikołajczykowi.
 • Ogłoszenie – stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Mateuszowi Noszce.
 • Ogłoszenie – asystent nauki biologiczne
 • Ogłoszenie – asystent Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
 • Ogłoszenie – stypendium doktoranckie w ramach projektu sonata bis 7
 • Ogłoszenie – udziału w projekcie: post-doc (umowa o pracę), nauki biologiczne
 • Ogłoszenie – stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu SONATA
  W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stypendysty magistranta w projekcie nr UMO-2018/31/D/NZ3/01739 Komisja stypendialna podjęła uchwałę o przyznaniu stypendium Pani Klaudii Bobak.
 • Ogłoszenie – adiunkt w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Ogłoszenie – Asystent kierownika projektu
 • Ogłoszenie – Stypendysta w ramach granut NCN OPUS
 • Ogłoszenie – Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami
 • Ogłoszenie – adiunkt, biologia molekularna mikroorganizmów i biotechnologia białek
 • Ogłoszenie – adiunkt, bioinformatyk, ½ etatu
 • Ogłoszenie – kandydat do prowadzenia badań w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”
 • Ogłoszenie – Specjalista w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
 • Ogłoszenie – Adiunkt biologia lub pokrewne
 • Oferta pracy – stypendium w ramach projektu sonata bis 7
 • Oferta pracy PL  EN – stypendium/student
 • Oferta pracy PL  EN – adiunkt
 • Oferta pracy – praca w projekcie BINWIT
 • Oferta pracy – adiunkt w projekcie Strategmed
 • Oferta pracy – adiunkt
 • Oferta pracy – stypendysta w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy stypendysta Wersja PL  Version EN – atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wounds
 • Oferta pracy – post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2’deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
 • Oferta pracy – post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
 • Oferta pracy – projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
 • Oferta pracy doktorant stypendysta  – wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 “Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego “
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  “Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe”
 • Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko adiunkta – praca w projekcie
 • Ogłoszenie – Magistrant – udział w projekcie “atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wound” Wersja PLWersja EN
 • Ogłoszenie – Student
 • Ogłoszenie – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – Adiunkt biologia
 • Ogłoszenie – Adiunkt immunogenetyka
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (1)
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (2)
 • Ogłoszenie – Adiunkt bioinformatyka
 • Ogłoszenie – Adiunkt Laboratorium Chemii Biomedycznej „Neolek”
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 11
 • Ogłoszenie – Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami