Oferty Pracy


Klauzula informacyjna IITD Rekrutacja

 • Ogłoszenie – oferta pracy dla studneta w ramach projektu badawaczego NCN Opus 16 (12.05.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko adiunkta w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki (04.06.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko adiunkta w Laboratorium Glikobiologii (20.05.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post doc/pracownik techniczny/inżynieryjny (16.05.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczne, specjalista biolog, w ramach projektu ABM (15.05.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko  inżynieryjno-techniczne, specjalista biolog na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Dominiki Lewoń-Mrozek.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko adiunkta w Laboratorium Glikobiologii (14.05.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko adiunkta w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej (08.05.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista ds. projektów (07.05.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Adrianny Chmiel.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczny, główny specjalista techniczno-inżynieryjny w Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów (29.04.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko główny specjalista techniczno-inżynieryjny na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Mateusza Noszki.
 • Ogłoszenie – ogłoszenie zatrudnienie umowa zlecenie farmaceuta (05.04.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczne, specjalista biolog/biotechnolog w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu (18.03.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko farmaceuty w projekcie RHINOPHAGE (ABM) (15.03.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalisty do Biobank OncoSCMC (ABM) (08.03.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko pracownik techniczny inżynieryjny, specjalista biolog na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Zuzanny Dennstedt.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu NCN Opus 16 (20.02.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista ds. projektów do Działu Projektów (09.02.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Joanny Sychty.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko pracownik badawczo-techniczny specjalista (02.02.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista biolog (30.01.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko pracownik techniczny inżynieryjny, specjalista biolog na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Małgorzaty Kramarskiej.
 • Ogłoszenie – oferta na stypendium naukowe w ramach grantu Sonata BIS 8 (18.01.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko inżynieryjno-techniczne, specjalista biolog/biotechnolog w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu (18.01.2024)
  W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono żadnego kandydata.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stypendium naukowe w ramach projektu badawczego NCN grantu OPUS 16 (18.01.2024)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko pracownik techniczny-specjalista; SLBKMiN (10.01.2024)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny, biolog / biotechnolog, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Pauliny Piotrowskiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko kierownik ds. wytwarzania produktów ATMP (07.12.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko Kierownika ds. wytwarzania produktów ATMP na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Jakuba Siednienko.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny, biolog molekularny (15.11.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny, biolog molekularny, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Lizavety Karpovich.
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko inzynieryjno techniczne specjalisty NGS (07.11.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny, bioinformatyk, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Justyny Raczkowskiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko bioinformatyka w ramach projektu Agencji Badań Medycznych pt. „Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej” (31.10.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista inżynieryjno-techniczny, bioinformatyk, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Anity Brzoza
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko bioinformatyka w ramach projektu Agencji Badań Medycznych pt. „Opracowanie produktu leczniczego opartego o modyfikowane genetycznie limfocyty T dla terapii nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego: od produkcji wektora DNA z receptorem CAR po badania I/II fazy akronim B(e)CAME” (26.10.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista bioinformatyk, pracownik techniczny, inżynieryjny, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Pawła Karpińskiego.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko doktorant – stypendysta w ramach projektu NCN Opus 22 LAP (25.10.2023)
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista biolog/biotechnolog w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu (23.10.2023)
  W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono kandydata.
 • Ogłoszenie – konkurs na stanowisko pracownik naukowy-asystent (20.10.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Marty Dratwy
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, bioinformatyk w ramach projektu ABM (17.10.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko pracownik techniczny, inżynieryjny specjalista bioinformatyk, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Katarzyny Nowis.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata BIS 8 (16.10.2023)
  W wyniku konkursu na stanowisko pracownik techniczny inżynieryjny, starszy specjalista biolog na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Darii Nawrockiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko pisarz medyczny
  Korekta do oferty pracy na stanowisko pisarz medyczny – korekta do ogłoszenia
  W wyniku konkursu w ramach umowy zlecenie na stanowisko pisarz medyczny, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Karola Szczudło.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista/dokumentalista do Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej
  W wyniku konkursu na stanowisko specjalista dokumentalista, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Katarzyny Rybickiej.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko specjalista biolog w Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka
  Komisja Rekrutacyjna IITD PAN w sprawie zatrudnienia na stanowisku specjalisty biologa w projekcie ” Opracowanie produktu leczniczego opartego o modyfikowane genetycznie limfocyty T dla terapii nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego: od produkcji wektora DNA z receptorem CAR po badania I/II fazy akronim B(e)CAME ” rekomendowała zatrudnienie mgr Anny Andrzejczak.
 • Ogłoszenie – oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu NCN Opus 16 (11.09.2023)
 • Ogłoszenie – oferta stypendium studenckiego w ramach projektu NCN Opus 16 (11.09.2023)
 • Ogłoszenie – oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu NCN Opus 21 (31.07.2023)
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Opus 16
  Nie wpłynęło żadne zgłoszenie
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata 16
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie SONATA 16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.), Komisja Konkursowa IITD PAN rekomendowała zatrudnienie dr Karoliny Wójtowicz.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata Bis 8
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata 16
  Nie wpłynęło żadne zgłoszenie
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Opus 16
  Posiedzenie Komisji Konkursowej IITD PAN w sprawie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie NCN OPUS 16 NR UMO-2018/31/B/NZ2/03065 odbyło się w dniu 23.05.2023 roku, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.), nie został wybrany żaden kandydat.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Sonata 16
  Posiedzenie Komisji Konkursowej IITD PAN w sprawie konkursu na stanowisko post-doc w projekcie NCN SONATA 16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011 odbyło się w dniu 18.04.2023 roku, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” (załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.), nie został wybrany żaden kandydat.
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkt w Laboratorium Chemii Biomedycznej
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Krzysztofa Finka.
 • Ogłoszenie– konkurs na stypendium naukowe
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko asystent naukowy w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano
  zatrudnienie Pani Jagody Mierzejewskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko asystent naukowy w Laboratorium Glikobiologii
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Krzysztofa Mikołajczyka.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN Opus 22 + LAP/Weave
  W wyniku konkursu na stanowisko pracownik techniczny, inżynieryjny specjalista biotechnolog, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Angeliki Sysak.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko asystenta naukowego w Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Karoliny Filik.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko asystenta w Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Karoliny Piekarskiej.
 • Ogłoszenie– oferta stypendium studenckiego w ramach projektu OPUS-20
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko asystenta w Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Farmakogenetyki
  W wyniku konkursu na stanowisko asystenta, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Joanny Wielińskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS
  Nie wpłynęło żadne zgłoszenie
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta w Międzyzakładowej Pracowni Analizy Instrumentalnej i Preparatyki
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Anny Jarząb.
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Ewy Maj.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku adiunkta, nauki biologiczne (specjalność: immunogenetyka)
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Piotra Łacine.
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN SONATA BIS
 • Ogłoszenie – oferta pracy na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 17
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie OPUS17 2019/33/B/NZ5/02212, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, komisja zarekomendowała zatrudnienie dr Agnieszki Szczygieł
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc
 • Ogłoszenie– oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu OPUS-21
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS-21 UMO-2021/41/B/NZ6/00749, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 maja 2019 r), Komisja rekomendowała przyznanie stypendium doktoranckiego NCN dla doktorantów Pani Katarzynie Leszczyńskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisko post-doc
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko post-doc w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek (NCN, OPUS 16)
 • Ogłoszenie– ogłoszenie o pracę na stanowisku specjalisty w Laboratorium Bakteriofagowym
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko post-doc
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie Sheng 2 2021/40/Q/NZ7/00202 , na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, komisja rekomendowała zatrudnienie dr Yulii Faidiuk.
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Sabiny Koj.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku post-doc
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie SONATA-16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., Komisja Konkursowa IITD PAN rekomendowała zatrudnienie dra Damiana Trojanowskiego.
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko specjalista (na zastępstwo)
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta w Laboratorium Immunologi Rozrodu
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Anny Kędzierskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku – Asystent naukowy w Laboratorium Glikobiologii
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Katarzyny Szymczak-Kulus.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku – Adiunkt  nauki biologiczne
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Pauliny Miernikiewicz.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku – Adiunkt (zastępstwo)
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pana Piotra Fedurek.
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta, biochemia/bioinformatyka
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie– oferta pracy: sekretarka
 • Ogłoszenie– konkurs na stanowisko adiunkta, biologia/medycyna
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Honoraty Kraśkiewicz.
 • Ogłoszenie– oferta pracy post-doc (umowa o pracę) w ramach projektu NCN SONATA-16
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc w projekcie SONATA-16 UMO-2020/39/D/NZ5/02011, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r.”, Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Martyny Mianowskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stypendium naukowe w ramach projektu OPUS
 • Ogłoszenie– oferta pracy w ramach projektu NCN SONATA BIS 8, post-doc (umowa o pracę)
  W wyniku konkursu na stanowisko Post-doc w projekcie Sonata Bis 8 UMO-2018/30/E/NZ5/00711, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 48/2018 z dnia 7 czerwca 2018r.”, Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Olgi Michel
 • Ogłoszenie– oferta pracy na stanowisku – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie– oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17
  W wyniku konkursu na stanowisko  stypendysta naukowy w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ5/02212, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie dwóch stypendiów naukowych NCN dla doktorantek – mgr inż. Katarzyny Węgierek-Ciura oraz mgr Anny Wróblewskiej.
 • Ogłoszenie– oferta pracy adiunkt
 • Ogłoszenie– oferta pracy w ramach projektu NCN OPUS 17, post-doc (umowa o pracę)
  W wyniku konkursu na stanowisko  Post-doc w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14.03.2019,  Komisja rekomendowała zatrudnienie dr Dawida Kościelniaka.
 • Ogłoszenie– specjalista/dokumentalista do Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej
 • Ogłoszenie– specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie– asystent naukowy w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu  – praca na czas zastępstwa pracownika
  W wyniku konkursu na stanowisko asystent, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Dominiki Jakubczyk.
 • Ogłoszenie– stanowisko adiunkt specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie– oferta stypendium w ramach projektu: Charakterystyka czynników wpływających na zróżnicowanie alleli genu csd w populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera)”
 • Ogłoszenie– oferta stypendium studenckiego w ramach projektu Sonata BIS 7 Narodowego Centrum Nauki (2017/26/E/NZ1/00249)
 • Ogłoszenie– poszukiwani kandydaci do prowadzenia badań w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”.
 • Ogłoszenie– stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie– stanowisko adiunkt Laboratorium Genomiki & Bioinformatyki
 • Ogłoszenie– stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie– Stanowisko specjalisty biologa, mikrobiologa
 • Ogłoszenie– Informacje dla kandydatów na stanowisko stypendysty doktoranta w ramach grantu SONATA „Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca”
 • Ogłoszenie– stanowisko post-doc/specjalista w ramach grantu OPUS 18 pt. „Udział osteopontyny we wpływie kalcytriolu i takalcytolu na różnicowanie komórek Th17 u młodych i starych myszy obarczonych rakiem gruczołu mlekowego”
 • Ogłoszenie– stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Fabianowi Pikule.
 • Ogłoszenie– stypednium naukowe w ramach projektu Opus 16 Narodowego Centrum Nauki: „Antygeny układu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 16 UMO-2018/31/B/NZ6/01828, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów  mgr Annie Bereźnickiej i mgr Krzysztofowi Mikołajczykowi.
 • Ogłoszenie– stypednium naukowe w ramach projektu NCN OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648 pt „Rola homologów sierocego regulatora odpowiedzi HP1021 w fizjologii i patogenezie wybranych chorobotwórczych gatunków Epsilonproteobakterii”
  W wyniku konkursu na stanowisko – Doktorant w projekcie OPUS 17 UMO-2019/33/B/NZ6/01648, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r),  Komisja rekomendowała przyznanie stypendium naukowego NCN dla doktorantów Panu mgr Mateuszowi Noszce.
 • Ogłoszenie– asystent nauki biologiczne
  W wyniku konkursu na stanowisko asystent, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Agnieszki Razim.
 • Ogłoszenie– asystent Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
  W wyniku konkursu na stanowisko asystent, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Edyty Wysokińskiej.
 • Ogłoszenie– stypendium doktoranckie w ramach projektu sonata bis 7
 • Ogłoszenie– post-doc/adiunkt
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Dominiki Jakubczyk.
 • Ogłoszenie– udziału w projekcie: post-doc (umowa o pracę), nauki biologiczne
  W wyniku konkursu na stanowisko post-doc, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Anny Wyrzykowskiej.
 • Ogłoszenie– stypendium naukowe dla studenta w ramach grantu SONATA
  W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stypendysty magistranta w projekcie nr UMO-2018/31/D/NZ3/01739 Komisja stypendialna podjęła uchwałę o przyznaniu stypendium Pani Klaudii Bobak.
 • Ogłoszenie– adiunkt w Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Beaty Filip-Psurskiej.
 • Ogłoszenie– Asystent kierownika projektu binwit
 • Ogłoszenie– Stypendysta w ramach granut NCN OPUS/
 • Ogłoszenie– Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami
 • Ogłoszenie– adiunkt, biologia molekularna mikroorganizmów i biotechnologia białek
 • Ogłoszenie– adiunkt, bioinformatyk, ½ etatu
 • Ogłoszenie– kandydat do prowadzenia badań w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”
 • Ogłoszenie– Specjalista w Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
 • Ogłoszenie– Adiunkt biologia lub pokrewne
 • Oferta pracy– stypendium w ramach projektu sonata bis 7
 • Oferta pracy PLEN – stypendium/student
 • Oferta pracy PLEN – adiunkt
 • Oferta pracy– praca w projekcie BINWIT
 • Oferta pracy– adiunkt w projekcie Strategmed
 • Oferta pracy – adiunkt
 • Oferta pracy – stypendysta w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy stypendysta Wersja PL  Version EN – atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wounds
 • Oferta pracy – post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2’deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
 • Oferta pracy – post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
 • Oferta pracy – projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
 • Oferta pracy doktorant stypendysta  – wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 “Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego “
 • Oferta pracy doktorant stypendysta – stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  “Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe”
 • Ogłoszenie – Konkurs na stanowisko adiunkta – praca w projekcie
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Ewy Maj.
 • Ogłoszenie – Magistrant – udział w projekcie “atMSC secreted factors in the hydrogel system as a potential treatment for chronic wound” Wersja PLWersja EN
 • Ogłoszenie – Student
 • Ogłoszenie – Specjalista biolog/biotechnolog
 • Ogłoszenie – Adiunkt biologia
  W wyniku konkursu na stanowisko adiunkt, na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komisję Konkursową rekomendowano zatrudnienie Pani Magdaleny Milczarek.
 • Ogłoszenie – Adiunkt immunogenetyka
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (1)
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS (2)
 • Ogłoszenie – Adiunkt bioinformatyka
 • Ogłoszenie – Adiunkt Laboratorium Chemii Biomedycznej „Neolek”
 • Ogłoszenie – Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 11
 • Ogłoszenie – Specjalista do spraw pozyskiwania i koordynacji projektami