Pracownia Chemii Ogólnej


Pracownia Chemii Ogólnej specjalizuje się w przygotowywaniu złożonych płynów do hodowli komórkowych oraz sterylnych buforów do testów immunochemicznych i innych zastosowań laboratoryjnych.

Pracownia dostarcza dla laboratoriów badawczych Instytutu Hirszfelda oraz dla odbiorców z innych laboratoriów wodę laboratoryjną, wodę klasy MilliQ RO, bufory podstawowe i sterylne roztwory przygotowywane według niestandardowych procedur.

Stosujemy najwyższe standardy przygotowania płynów jałowych, wykorzystujemy odczynniki klasy czystości ‘cell culture’. Płyny sterylizowane są metodą filtracji.

W pracowni pożywek bakteryjnych wykonujemy podłoża do wzrostu bakterii dla laboratoriów mikrobiologicznych Instytutu Hirszfelda.

W skład Pracowni Chemii Ogólnej wchodzą trzy zmywalnie, dedykowane dla specyfiki pracy z bakteriami, hodowlami komórkowymi, wytwarzania płynów jałowych i dla neutralizacji materiału biologicznego.

Doświadczenie i wysokiej klasy aparatura laboratoryjna gwarantują bezpieczeństwo, wysoką jakość pracy i wytwarzanych produktów.

Kontakt

Kierownik

Kierownik: dr hab. Bogumiła Szponar, prof. IITD PAN (0000-0002-9111-2328)

Zespół

st. lab. Alina Dybich
st. lab. Maria Dziubak
st. lab. Beata Jędrysiak
st. lab. Agata Pawlaczyk
st. lab. Krystyna Pieczykolan
st. lab. Jolanta Prokop
st. lab. Elżbieta Zabłocka
lab. Agnieszka Sierszeń
Teresa Zalewska

Najważniejsze osiągnięcia naukowe

  1. Określenie struktur antygenów wybranych bakterii z rodzaju Lactobacillus  i Bifidobacterium oraz wykazanie możliwości modulacji odpowiedzi komórek układu immunologicznego przez te antygeny i ich zastosowania w terapii chorób o podłożu alergicznym.
  2. Określenie immunomodulatorowych i neuroprotekcyjnych właściwości związków pochodzenia naturalnego, a także opracowanie testu diagnostycznego do różnicowania fazy aktywnej i nieaktywnej przewlekłych postaci stwardnienia rozsianego.
  3. Stworzenie nowych nośników (adiuwantów) dla antygenów do podawania na błony śluzowe, w tym podanie donosowe.

Metody badawcze
  • sterylizacja za pomocą filtracji
  • sterylizacja w autoklawie
  • jałowy rozlew podłoży komórkowych i bakteryjnych

Kluczowa aparatura badawcza

  • aparatura do wytwarzania wody demineralizowanej wysokiej czystości, aparatura do rozlewu podłoży agarowych, aparatura do filtracji jałowej, autoklawy, zmywarki laboratoryjne, chłodnie