Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

 

UWAGA!

Dnia 17 grudnia 2021 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Jest ona dostępna do pobrania pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2338

 

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie, od dnia 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać również nowe wzory formularzy wniosków do lokalnych komisji etycznych ds. doświadczeń na zwierzętach. Będą one niebawem udostępnione w BIP.

 

Skład komisji

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Zastępca przewodniczącej:
Dr hab. Maria Rutkowska

Członkowie:
Mgr Agata Brzezińska
Lek. wet. Piotr Frelkiewicz
Mgr Izabela Kadłucka
Mgr Angelika Kimbort
Dr Edyta Konopczyńska
Dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nazdw.
Dr Magdalena Lis
Mgr Maria Anna Ragiel
Dr hab. inż. Joanna Rossowska
Dr Agata Strządała