Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

Skład komisji

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk

Zastępca przewodniczącej:
Dr hab. Maria Rutkowska

Członkowie:
Mgr Agata Brzezińska
Lek. wet. Piotr Frelkiewicz
Mgr Izabela Kadłucka
Mgr Angelika Kimbort
Dr Edyta Konopczyńska
Dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nazdw.
Dr Magdalena Lis
Mgr Maria Anna Ragiel
Dr hab. inż. Joanna Rossowska
Dr Agata Strządała