Przedłużenie kształcenia


Wniosek o przedłużenie kształcenia na kolejny rok akademicki jest składany wraz ze sprawozdaniem za bieżący rok kształcenia. Zazwyczaj przedłużenie wiąże się z modyfikacją IPB, przede wszystkim w zakresie terminu złożenia rozprawy doktorskiej. W takim przypadku należy złożyć poprawiony IPB, który będzie przedmiotem zatwierdzenia na najbliższej Radzie Szkoły. Jeśli IPB nie wymaga modyfikacji to zdanie na ten temat należy we wniosku pominąć. Preferowany jest dwustronny druk wniosku. 

Wniosek o przedłużenie kształcenia