Mgr Sylwia Biały i mgr inż. Jakub Cebula wśród laureatów konkursu NCN Preludium 22

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN Preludium 22 znaleźli się doktoranci z naszego Instytutu mgr Sylwia Biały i mgr inż. Jakub Cebula. Dofinansowanie w kwocie 205 509 zł otrzymał projekt “Effectiveness of innovative therapy with JAK inhibitors in patients with rheumatoid arthritis in relation to γδ T cell receptor and Czytaj więcej…

Instytut beneficjentem trzech grantów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych

Miło nam poinformować, że Instytut został beneficjentem trzech grantów finansowanych przez Agencję Badań Medycznych: 1. Projekt “Opracowanie produktu leczniczego opartego o modyfikowane genetycznie limfocyty T dla terapii nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego: od produkcji wektora DNA z receptorem CAR po badania I/II fazy” (ABM/2022/6), złożony w konkursie na rozwój medycyny celowanej Czytaj więcej…

Dr inż. Aleksandra Wilczak i dr inż. Katarzyna Gembara laureatkami konkursu NCN Miniatura 7

NCN ogłosił dziś nazwiska laureatów, którzy otrzymają dofinansowanie w konkursie Miniatura 7. Z przyjemnością informujemy, że wyróżnione zostały dwa projekty z Laboratorium Biologii Molekularnej Bakteriofagów Instytutu Hirszfelda: projekt “Identyfikacja molekularnych determinant nadwrażliwości na alergeny pochodzenia fagowego” dr inż. Aleksandry Wilczak, projekt “Badanie molekularnej specyficzności przeciwciał neutralizujących fagi na przykładzie modelowego składnika ludzkiego Czytaj więcej…

Dr Anna Jarząb wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7 znalazła się pani dr Anna Jarząb z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej. Projekt pt. “Przeciwnowotworowe działanie hipertermii oraz jej potencjalny związek z gorączką infekcyjną.” uzyskał dofinansowanie w kwocie 49 999 zł. Serdecznie gratulujemy. Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7

Dofinansowanie w konkursie Miniatura 7 dla dr Marty Sochockiej

Miło nam poinformować, że projekt dr Marty Sochockiej pt.: „Ocena różnic w ekspresji genów regulujących odpowiedź immunologiczną u mężczyzn i kobiet z chorobą Alzheimera” uzyskał dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki  MINIATURA 7. Kwota dofinansowania projektu wynosi 49 971 zł. Pani Marta Sochocka jest adiunktem w Laboratorium Wirusologii, kierowanym przez dr hab. Czytaj więcej…

Dr Karolina Filik wśród laureatów konkursu NCN Miniatura 7

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listę rankingową laureatów konkursu MINIATURA 7. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskał projekt  dr Karoliny Filik z Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej pt.: „Rekombinowana adhezyna fagowa w fuzji z fragmentem Fc – badanie zdolności do opsonofagocytozy na przykładzie Yersinia enterocolitica”. Kwota dofinansowania projektu wynosi 46 750 zł. Serdecznie gratulujemy.