Postępowania o nadanie tytułu profesora


 

Postępowania profesorskie wszczynane od 1 października 2019 r.


Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora obowiązujące od dnia 1 maja 2023 r.

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania  tytułu profesora

 

Ustawy i rozporządzenia


 

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej