Postępowania o nadanie tytułu profesora


 

Postępowania profesorskie  wszczynane od 1 października 2019 r.


Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania  tytułu profesora

 

Ustawy i rozporządzenia


 

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej