Postępowania o nadanie tytułu profesora

 

Postępowania profesorskie  wszczynane od 1 października 2019 r.

Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora

Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania  tytułu profesora

 

Ustawy i rozporządzenia

 

Poradniki Rady Doskonałości Naukowej