Platforma PCM


Projekt POIG 2.3

Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów

Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2 . Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Budżet projektu: 2 480 000,00 PLN
Udział środków UE: 2 108 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04.2010 – 31.12.2014
Nr umowy o dofinansowanie: POIG.02.03.02-00-005/10

 

Dane Kontaktowe:
dr inż. Agnieszka Korzeniowska-Kowal
Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polska Akademia Nauk
ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel. + 48 71 337 11 72 wew. 392
email: akorzen@iitd.pan.wroc.pl