Sprawozdania

Spotkania dydaktyczno-naukowe w 2017/2019

23.10.2019 – dr hab. Michał Olszewski
Immunoterapia w chorobach zakaźnych
Sprawozdanie
Informacja biograficzna
Streszczenie
Publikacje związane w tematem wykładu

18.09.2019 – prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Zastosowania peptydów w badaniach procesów epigenetycznych
Sprawozdanie
Informacja biograficzna
Streszczenie

27.03.2019 – prof. dr hab. Ilona Kryczek
Immunoterapia w onkologii: przyszłość, stan obecny i perspektywy
Sprawozdanie
Informacja biograficzna
Streszczenie

19.09.2018 – prof. dr hab. med. Janusz Rak
Część i całość w biologii nowotworów
Sprawozdanie
Zdięcia z wykładu
Sprawozdanie z uroczystości
Zdięcia z uroczystości

27.09.2017 – dr Małgorzata B. Bieńkowska-Haba, MD, PhD
Autostopem do jądra komórki – czyli mechanizm zakażenia wirusem HPV16
Sprawozdanie
Dr n. biol. Małgorzata Bieńkowska-Haba – informacja biograficzna
Streszczenie

18.10.2017 – prof. dr Grzegorz Bułaj, PhD
Leczenie chorób neurologicznych w oparciu o neuropeptydy oraz terapie łączone z oprogramowaniem komputerowym
Sprawozdanie
Prof. dr Grzegorz BUŁAJ PhD  – informacja biograficzna
Streszczenie