Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

WROCŁAW, dnia 8 MAJA 2023 r. Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Czytaj więcej…