Ogłoszenie o wyborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

W otwartym naborze na Członka konsorcjum w planowanym do złożenia wniosku pt. Zindywidualizowana optymalizacja schematów monitorowania leczenia Pacjentów z klasycznymi polineuropatiami demielinizacyjnymi (m.in. przewlekłej zapalnej demielinizacyjnej polineuropatii oraz zespół Guillain-Barré) oraz autoimmunologicznymi nodo – i paranodopatiami z wykorzystaniem algorytmu monitorowania Pacjenta opartego na sieci interakcji pomiędzy danymi biologicznymi  (omicznymi) i klinicznymi oraz rozwiązania telemedycyny i zdrowia cyfrowego w konkursie otwartym na Czytaj więcej…

Ogłoszenie o naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze

Zapraszamy do udziału w otwartym naborze na członka konsorcjum w Konkursie otwartym na niekomercyjne badania kliniczne i eksperymenty badawcze ABM/2024/1. Nabór prowadzony jest przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław. Celem naboru jest wyłonienie instytucji, która wystąpi w roli członka Konsorcjum w Czytaj więcej…

Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

WROCŁAW, dnia 8 MAJA 2023 r. Ogłoszenie o otwartym naborze Badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN działając na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Czytaj więcej…