Biblioteka Naukowa

Zbiory biblioteczne

Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej została założona już na początku działalności Instytutu, tj. w roku 1954.
Zakres zbiorów obejmuje szerokie spektrum nauk immunologicznych, takich jak immunochemia, immunologia kliniczna, immunologia chorób zakaźnych i immunogenetyka, a także innych dziedzin nauki związanych z immunologią biochemią, biofizyką, biosyntezą, mikrobiologią ogólną i lekarską, wirusologią etc.

Zbiory biblioteczne składają się z około 25000 pozycji. Najstarsze czasopisma pochodzą z 1916 roku.

Czasopisma wydawane przez Instytut on-line

Instytut wydaje dwa tytuły:

Zbiory Biblioteczne

Kontakt

Biblioteka Naukowa IITD
ul. Rudolfa Weigla 12
58-114 Wrocław
e-mail: biblioteka@hirszfeld.pl