Biblioteka Naukowa


Zbiory biblioteczne


Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej została założona już na początku działalności Instytutu, tj. w roku 1954.

Zakres zbiorów obejmuje szerokie spektrum nauk immunologicznych, takich jak immunochemia, immunologia kliniczna, immunologia chorób zakaźnych i immunogenetyka, a także innych dziedzin nauki związanych z immunologią biochemią, biofizyką, biosyntezą, mikrobiologią ogólną i lekarską, wirusologią etc.


Zbiory biblioteczne składają się z około 25000 pozycji.


Najstarsze czasopisma pochodzą z 1916 roku.

Czasopisma wydawane przez Instytut on-line


Instytut wydaje dwa tytuły:

Zbiory Biblioteczne


Kontakt


Biblioteka Naukowa IITD
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
e-mail: biblioteka@hirszfeld.pl