Skład Komisji Doktorskiej

KOMISJA DOKTORSKA
RADY NAUKOWEJ

Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
(powołana przez Radę Naukową IITD PAN uchwałą nr 26/196/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)

Stały skład Komisji – kadencja 2019-2022

 1. Dr hab. Egbert Piasecki – przewodniczący Komisji
 2. Prof. dr hab. Janusz Boratyński
 3. Dr hab. Małgorzata Cebrat
 4. Prof. dr hab. Marcin Czerwiński
 5. Dr hab. Krystyna Dąbrowska
 6. Dr hab. Sabina Górska
 7. Dr hab. Lidia Karabon
 8. Dr hab. Aleksandra Klimczak
 9. Prof. dr hab. Sławomir Kozieł
 10. Prof. dr hab. Czesław Ługowski
 11. Dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 12. Dr hab. Anna Pawlik
 13. Prof. dr hab. Leon Strządała
 14. Dr hab. Bogumiła Szponar
 15. Prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
 16. Dr hab. Danuta Witkowska

W zależności od przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora, powyższy skład Komisji jest zwiększany o osobę promotora
lub promotorów (jeśli nie są oni stałymi członkami Komisji), recenzentów,
a także promotora pomocniczego (bez prawa głosu).