Skład Komisji Doktorskiej


KOMISJA DOKTORSKA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

(powołana przez Radę Naukową IITD PAN uchwałą nr 19/213/2023 z dnia 9 marca 2023 r.)

Stały skład Komisji – kadencja 2023-2026

 1. dr hab. Egbert Piasecki – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Marcin Czerwiński
 3. prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
 4. prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 5. prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 6. prof. dr hab. Sławomir Kozieł
 7. prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 8. prof. dr hab. Leon Strządała
 9. prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
 10. dr hab. Małgorzata Cebrat
 11. dr hab. Tomasz Goszczyński
 12. dr hab. Sabina Górska
 13. dr hab. Lidia Karabon
 14. dr hab. Anna Pawlik
 15. dr hab. Jacek Rybka
 16. dr hab. Bogumiła Szponar
 17. dr hab. Danuta Witkowska

W zależności od przewodu doktorskiego/postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, powyższy skład Komisji jest zwiększany o osobę promotora lub promotorów (jeśli nie są oni stałymi członkami Komisji), recenzentów, a także promotora pomocniczego (bez prawa głosu).

W postępowaniach prowadzonych wspólnie z inną jednostką, skład Komisji Doktorskiej jest uzupełniany o osoby reprezentujące drugą jednostkę.