Skład Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie


KOMISJE
RADY NAUKOWEJ IITD PAN
PRZEPROWADZAJĄCE EGZAMINY DOKTORSKIE

(powołane przez Radę Naukową IITD PAN uchwałą Nr 20/213/2023 z dnia 9 marca 2023 r)

kadencja 2023-2026

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej


Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • członkowie reprezentujący wyznaczoną specjalność naukową (zgodnie z poniższym wykazem).
Specjalność Członkowie Komisji
Antropologia
 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • prof. dr hab. Marcin Czerwiński
 • prof. dr hab. Sławomir Kozieł
 • dr hab. Łukasz Łaczmański
 • dr hab. Jacek Rybka
 • dr hab. Bogumiła Szponar
Biologia komórki
 • prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • prof. dr hab. Leon Strządała
 • dr hab. Sabina Górska
 • dr hab. Wojciech Jachymek
 • dr hab. Izabela Nowak
Biologia molekularna
 • prof. dr hab. Marcin Czerwiński
 • prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz
 • dr hab. Małgorzata Cebrat
 • dr hab. Łukasz Łaczmański
 • dr hab. Anna Pawlik
Immunochemia
 • prof. dr hab. Andrzej Gamian
 • prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 • dr hab. Tomasz Goszczyński
 • dr hab. Wojciech Jachymek
 • dr hab. Tomasz Niedziela
 • dr hab. Jacek Rybka
Immunogenetyka
 • prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • prof. dr hab. Marcin Czerwiński
 • prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 • dr hab. Małgorzata Cebrat
 • dr hab. Lidia Karabon
 • dr hab. Izabela Nowak
Immunologia
 • prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 • prof. dr hab. Leon Strządała
 • dr hab. Sabina Górska
 • dr hab. Tomasz Niedziela
Immunologia nowotworów
 • prof. dr hab. Aleksandra Klimczak
 • prof. dr hab. Leon Strządała
 • prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
 • dr hab. Wojciech Kałas
 • dr hab. Lidia Karabon
 • dr hab. Egbert Piasecki
Mikrobiologia
 • prof. dr hab. Andrzej Gamian
 • prof. dr hab. Jolanta Łukasiewicz
 • dr hab. Marta Kaszowska
 • dr hab. Anna Pawlik
 • dr hab. Jacek Rybka
 • dr hab. Danuta Witkowska
Onkologia doświadczalna
 • prof. dr hab. Leon Strządała
 • prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
 • dr hab. Tomasz Goszczyński
 • dr hab. Sabina Górska
 • dr hab. Wojciech Kałas
 • dr hab. Lidia Karabon
Wirusologia
 • prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • prof. dr hab. Andrzej Gamian
 • prof. dr hab. Andrzej Górski
 • dr hab. Egbert Piasecki
 • dr hab. Bogumiła Szponar
 • dr hab. Danuta Witkowska

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej — filozofia


Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy,
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • egzaminator – osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski


Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy,
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • egzaminator – wykładowca (lektor) języka angielskiego w szkole wyższej