Skład Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

KOMISJE
RADY NAUKOWEJ IITD PAN
PRZEPROWADZAJĄCE EGZAMINY DOKTORSKIE

(powołane przez Radę Naukową IITD PAN uchwałą Nr 41/196/2019 z dnia 14 marca 2019 r)

kadencja 2019-2022

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny odstawowej

Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • członkowie reprezentujący wyznaczoną specjalność naukową (zgodnie z poniższym wykazem).
Specjalność Członkowie Komisji
Antropologia prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta prof. dr hab. Marcin Czerwiński prof. dr hab. Sławomir Kozieł dr hab. Łukasz Łaczmański dr hab. Jacek Rybka dr hab. Bogumiła Szponar
Biologia komórki prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik dr hab. Wojciech Jachymek dr hab. Monika Jasek dr hab. Ewa Jaśkiewicz prof. dr hab. Czesław Ługowski dr hab. Jolanta Łukasiewicz
Biologia molekularna dr hab. Małgorzata Cebrat prof. dr hab. Marcin Czerwiński dr hab. Krystyna Dąbrowska dr hab. Ewa Jaśkiewicz dr hab. Łukasz Łaczmański dr hab. Anna Pawlik
Immunochemia prof. dr hab. Janusz Boratyński prof. dr hab. Andrzej Gamian dr hab. Wojciech Jachymek dr hab. Jolanta Łukasiewicz dr hab. Tomasz Niedziela dr hab. Mariola Paściak

 

Immunogenetyka prof. dr hab. Katarzyna Boguni&Kubik dr hab. Małgorzata Cebrat prof. dr hab. Marcin Czerwiński dr hab. Monika Jasek dr hab. Lidia Karabon dr hab. Aleksandra Klimczak
Immunologia prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta dr hab. Sabina Górska dr hab. Aleksandra Klimczak dr hab. Tomasz Niedziela prof. dr hab. Leon Strządała
Immunologia nowotworów dr hab. Wojciech Kałas dr hab. Lidia Karabon dr hab. Egbert Piasecki dr hab. Andrzej Rapak prof. dr hab. Leon Strządała prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
Mikrobiologia prof. dr hab. Andrzej Gamian prof. dr hab. Czesław Ługowski dr hab. Mariola Paściak dr hab. Anna Pawlik dr hab. Jacek Rybka dr hab. Danuta Witkowska
Onkologia doświadczalna prof. dr hab. Janusz Boratyński dr hab. Sabina Górska dr hab. Wojciech Kałas dr hab. Lidia Karabon dr hab. Andrzej Rapak prof. dr hab. Joanna Wietrzyk
Wirusologia dr hab. Krystyna Dąbrowska prof. dr hab. Andrzej Górski prof. dr hab. Czesław Ługowski dr hab. Egbert Piasecki dr hab. Bogumiła Szponar dr hab. Danuta Witkowska

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej — filozofia

Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy,
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • egzaminator – osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia

Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski

Skład Komisji:

 • przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Radę Naukową
 • promotor lub promotorzy,
 • promotor pomocniczy (bez prawa głosu)
 • egzaminator – wykładowca (lektor) języka angielskiego w szkole wyższej