Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczyna się 1 października 2021 r., a kończy się 30 września 2022 roku.

Semestr zimowy: 01.10.2021 – 15.02.2022
Przerwa świąteczna: 23.12.2021 – 02.01.2022

Semestr letni: 16.02.2022 – 30.06.2022
Przerwa świąteczna: 14.04.2022 – 19.04.2022

Dzień Hirszfelda: 21.10.2021