Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 r., a kończy się 30 września 2021 roku.

Semestr zimowy                 01.10.2020 – 15.02.2021
Przerwa świąteczna           21.12.2020 – 06.01.2021

Semestr letni                      16.02.2021 – 30.06.2021
Przerwa świąteczna           01.04.2021 – 06.04.2021

Dzień Hirszfelda:               15.10.2020