Organizacja roku akademickiego


Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się 1 października 2022 r., a kończy się 30 września 2023 roku.

Semestr zimowy 01.10.2022 – 14.02.2023
Przerwa świąteczna 22.12.2022 – 04.01.2023

Semestr letni 15.02.2023 – 30.06.2023
Przerwa świąteczna 06.04.2023 – 11.04.2023

Dzień Hirszfelda: 20.10.2022